24 mei 2017

Vernieuwde Huisartsenpost SHoKo en Spoedeisende Hulp hand in hand

Eén voordeur bij spoed

De huisartsen van Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo) en de Spoedeisende Hulp van Máxima MC (MMC) werken binnenkort letterlijk en figuurlijk naast elkaar. Na de verbouwing zijn de Spoedeisende Hulp en de huisartsenpost letterlijk onder één dak geplaatst en is hun samenwerking nog meer op elkaar afgestemd. De nieuwe Spoedeisende Hulp is vanaf dinsdag 24 mei in gebruik. De Huisartsenpost verhuist op 14 juni naar de nieuwe gezamenlijke plek.

Mariëlle van den Acker, huisarts en voorzitter SHoKo (links op de foto) en Christianne Lennards, lid raad van bestuur MMC, openen het nieuwe gezamenlijke onderkomen na een rit met de ambulance

Spoedpatiënten voortaan via de huisartsenpost
Momenteel werken de huisartsen van regio de Kempen en omstreken ’s avonds en in het weekend van uit vijf locaties: in Bladel, Eersel, Deurne, Valkenswaard en Veldhoven. Na elf uur ’s avonds kunnen patiënten vanaf 14 juni alleen terecht bij de dienstdoende huisarts in de huisartsenpost in Veldhoven, bij Máxima MC. Alleen de huisartsenpost in Deurne is een uitzondering en blijft ook ’s nachts beschikbaar.

Intensieve samenwerking
Na de inhuizing van de huisartsenpost wordt de samenwerking met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis intensiever. Dan bellen patiënten ’s avonds of in het weekend met hun (spoed)vraag naar één speciaal regionaal telefoonnummer. Van hieruit krijgt de patiënt als het geen spoed betreft een thuiszorgadvies of wordt hij, afhankelijk van de aard en ernst van de klachten, naar het juiste loket doorverwezen en wordt meteen een afspraak gemaakt. Zo komt de patiënt altijd op de juiste plek terecht – bij de huisarts als dat kan en bij de Spoedeisende Hulp als dat nodig is.

Hoewel patiënten al jaren gevraagd wordt eerst te bellen, gebeurt dit niet altijd. “Voor de patiënt zelf is het belangrijk dat hij eerst telefonisch contact opneemt. Niet omdat het voor ons makkelijker is, maar omdat het voor de patiënt soms gewoon beter is om niet te gaan reizen. Ze hoeven ook minder lang te wachten als ze eerst bellen”, legt Mariëlle van den Acker, huisarts en voorzitter van SHoKo uit.

Tot elf uur ’s avonds kunnen patiënten nog steeds terecht bij decentrale huisartsenposten in de Kempen: zo blijft spoedzorg dichtbij bereikbaar voor de bewoners.

Optimale ruimte en nieuwste techniek
De nieuwe Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost bieden de spoedpatiënten een mooie, lichte, ruimtelijk ontvangst. Een aantal opvallende verbeteringen op een rij:

Uitbreiding
In totaal is er na de verbouwing 500 m2 meer ruimte beschikbaar voor de huisartsenpost en Spoedeisende Hulp samen. Dit betekent niet alleen meer behandelkamers maar ook ruimere gangen waar twee bedden elkaar moeiteloos kunnen passeren.

Afleiding en ontspanning voor kinderen
Kinderen ervaren vaak stress en angst als ze op de Spoedeisende Hulp komen. De nieuwe Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost spelen hier in de wachtkamer al op in. Een speciaal speelhuis verbindt op een natuurlijke wijze de wachtruimte van de huisartsenpost met die van de Spoedeisende Hulp. In de speciale kindvriendelijk ingerichte kinderbehandelkamer van de SEH kan met LED-verlichting de kleur van het licht aangepast worden. Om onnodige pijn en angst tijdens medische ingrepen te voorkomen gebruiken de SEH-artsen bovendien lachgas om de kinderen te laten ontspannen. Daardoor komen angst- en pijnprikkels niet meer door. De meeste kinderen herinneren zich na de behandeling een prettig gevoel.

Schipholborden voor overzicht
Op de centrale post op de Spoedeisende Hulp is alle informatie van alle patiënten in de wacht- en behandelkamers voor de behandelend artsen en verpleegkundigen in één overzicht te zien op zogenoemde ‘Schipholborden’.

Aparte ruimte voor besmettingen
Via een speciale ingang worden besmette patiënten binnengebracht en gereinigd in een CBRN-ruimte. CBRN staat voor chemisch, bacteriologisch, radiologische en nucleaire besmetting. Zo komen andere patiënten niet in aanraking met mogelijk besmette patiënten.

Eigen lift
Spoedpatiënten die snel een CT-scan of andere radiodiagnostisch onderzoek moeten ondergaan, gaan met een eigen lift rechtstreeks naar de eronder gelegen afdeling radiologie. Zo kan snel een diagnose worden gesteld aan de hand van het benodigde onderzoek.

Vorstbestendige oprit met ruime parkeergelegenheid
De ambulanceoprit loopt omhoog naar de eerste verdieping van het ziekenhuis. Deze helling is ook bij vorst prima te berijden voor ambulances en auto’s van bezoekers. Bij ongunstige weersomstandigheden met een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen wordt automatisch een efficiënte, elektrisch aangestuurde verwarming onder het wegdek ingeschakeld. Bovenaan de oprit is het aantal parkeerplaatsen voor auto’s van bezoekers aan de huisartsenpost en SEH uitgebreid van 4 naar 20.

Meer en automatische ambulancedeuren
Snelle bereikbaarheid kan soms het verschil maken tussen leven en dood. Daarom zijn de ambulancedeuren van de nieuwe Spoedeisende Hulp toegerust met SOS Toegang. In de deuren is een ontvanger ingebouwd waardoor de chauffeur de deuren vanuit de ambulance kan openen.

In de nieuwe SEH kunnen drie ambulances tegelijkertijd naar binnen rijden (voorheen twee).