21 augustus 2020

Cheque Stimuleringsfonds voor fittest MMC

Sportarts Goof Schep krijgt een cheque van wethouder Daan de Kort

Wethouder Daan de Kort (links) overhandigt de cheque aan sportarts dr. Goof Schep

Wethouder Daan de Kort van de gemeente Veldhoven heeft een cheque van € 48.640,- uitgereikt aan sportarts dr. Goof Schep van Máxima MC. Het bedrag is een cofinanciering voor ‘Fit op maat met de FitMax© vragenlijst’. Doel van dit project is om de fitheid van patiënten op een eenvoudige manier, inzichtelijk te maken in een digitale toepassing. “Het bevorderen van de fitheid van patiënten is een belangrijke stap in het herstelproces van veel patiëntgroepen,” benadrukt de sportarts, “dit begint bij vaststellen van de fitheid.”

Sportarts dr. Goof Schep doet al jaren wetenschappelijk onderzoek naar het effect van fitheid op het herstel van patiënten “Fysieke fitheid is heel erg bepalend voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Toch wordt fysieke fitheid nog steeds niet standaard meegenomen in de zorg. Enerzijds komt dit omdat het lastig te meten is. Anderzijds is men zich onvoldoende bewust van het belang van fitheid en ontbreekt vaak de kennis over hoe je die het beste kunt bevorderen. In MMC ontwikkelen we daarom een innoverende vragenlijst. Daarmee kunnen we fitheid inmiddels heel goed meten. Vervolgens moeten we er ook voor zorgen dat de vragenlijst eenvoudig toegankelijk wordt: een voorwaarde om hem goed toe te kunnen passen.”

”De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek en wordt een wetenschappelijk bewezen alternatief voor een uitgebreide en kostbare inspanningstest. Terwijl het daarnaast juist ook patiënten kan selecteren voor wie een verdere inspanningstest nodig is om te bekijken wat precies de oorzaak van verminderde fitheid is. Door het project kunnen we samenwerking starten met ICT-partner Interactive Studio’s om de test te verwerken in een app voor patiënten. Die app meet en monitort de fitheid van een patiënt gedurende diens behandeling en geeft hier ook advies op maat over, zowel aan de zorgverlener als aan de patiënt. Het uiteindelijke doel is dat patiënten meer in regie komen over hun eigen fitheid en praktische handvatten krijgen om te bewegen en trainen, passend bij hun conditie.”

Sportarts Schep heeft de afgelopen jaren de fitheid van patiënten met succes op de agenda van verschillende specialisten gezet. De app is een volgende stap. “We starten naar verwachting met pilots bij patiënten met kanker en bijvoorbeeld patiënten die revalideren van het coronavirus. Maar we verwachten dat het veel breder inzetbaar is, omdat fitheid bij alle patiënten een vitaal kenmerk van gezondheid is.”

Wethouder De Kort reikte de cheque van € 48.680,- uit namens het Stimuleringsfonds van de 21 gemeenten die verenigd zijn in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Het doel van dit fonds is om projecten te subsidiëren die de economie in de regio versterken. Kernwoorden zijn samenwerking en innovatie.

Schep is blij met deze financiële stimulans: “Toekenning van de subsidie is heel fijn: met deze aanjaagsubsidie kunnen we een belangrijke vervolgstap zetten in dit project en naast een eerste publicatie tegelijkertijd een digitale toepassing realiseren.”

Het probleem dat fitheid nu niet zichtbaar is in de zorg is internationaal. De vragenlijst met maar 3 vragen is zo simpel en zo accuraat dat dit op lange termijn op grote schaal (inter)nationaal toepassing kan krijgen.