6 oktober 2020

Endometriose expertisecentrum MMC erkend op topklinisch niveau

De endometriosezorg bij Máxima MC (MMC) is landelijk erkend op topklinisch niveau. Hiermee wordt onderschreven dat er sprake is van excellente patiëntenzorg, voldoende opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek door de betrokken specialisten. De erkenning is vastgelegd in het STZ topklinisch zorgregister.

Bij endometriose bevindt weefsel, dat lijkt op het slijmvlies van de baarmoeder, zich buiten de baarmoeder. Deze goedaardige aandoening kan leiden tot een chronische ontstekingsreactie, die zorgt voor pijn, verklevingen en mogelijk verminderde vruchtbaarheid. MMC beschikt over een endometriose expertisecentrum, dat alle beschikbare behandelingen biedt en waar verschillende specialisten nauw samenwerken. De behandeling binnen het centrum richt zich op het afnemen van pijn, het verbeteren van de kwaliteit van leven en bij een kinderwens op het optimaliseren van de kansen op zwangerschap. Het endometriose expertisecentrum van MMC heeft een belangrijke regionale en landelijke verwijsfunctie bij het vermoeden op diepe endometriose, waarbij een complexe kijkoperatie noodzakelijk kan zijn.

STZ topklinisch zorgregister

De erkenning is een initiatief van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ). Het zorgregister van deze vereniging biedt een overzicht van alle topklinisch beoordeelde zorgfuncties bij de topklinische ziekenhuizen en is bedoeld voor zowel patiënten als huisartsen en artsen van doorverwijzende ziekenhuizen. De zorgfuncties in het register zijn beoordeeld door een toetsingscommissie, bestaande uit medische experts en artsen- en patiëntenverenigingen. Het gaat om zorg voor bovengemiddeld complexe aandoeningen. Eerder werd al een aantal andere zorgfuncties van MMC aangemerkt als topklinisch.