Sportcardiologie

Het schrikbeeld van elk sportevenement: sporters met acute hartdood. Máxima MC beschikt in de regio Eindhoven als het enige ziekenhuis over twee sportcardiologen: prof. dr. Hareld Kemps en dr. Ruud Spee. Hierdoor ontstaat een regionaal en nationaal unieke bundeling van kennis op het gebied van acute hartdood, topsport en revalidatie van complexe hartpatiënten.

De komende jaren zullen het aantal sporters met hart en vaatziekten sterk toenemen. De behandeling van deze categorie patiënten behoeft een specifieke expertise. De sportcardiologie heeft raakvlakken met diverse andere specialismen zoals sportgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde, longgeneeskunde, fysiotherapie en coaching.

De afdeling cardiologie is gespecialiseerd in de screening en de behandeling van atleten en recreatieve sporters met hartziekten. De afdeling heeft specifieke kennis op het gebied van ritmestoornissen, coronaire hartziekten en kleplijden in relatie tot inspanning. Een goed uitgeruste functieafdeling is aanwezig waar diverse onderzoeken kunnen worden verricht. Met name inspanningstesten met zuurstofmeting zijn een belangrijk hulpmiddel bij het sportcardiologisch onderzoek. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de oorzaak van klachten van onbegrepen kortademigheid, afgenomen inspanningstolerantie en pijn op de borst. Voor diverse vormen van sport worden specifieke revalidatieprogramma’s aangeboden die op maat gemaakt worden voor de betreffende sporters.