Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen. Het is een diagnostisch onderzoek dat wordt gebruikt bij onbegrepen lymfeklierzwellingen tussen de longen. Daarnaast geeft het informatie over eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren, in het geval van longkanker.

Operatie

De arts maakt een klein snee vlak oven het borstbeen. Daar wordt een korte open buis met een lichtbron, een mediastinoscoop genoemd, ingebracht. Via de mediastinoscoop kan de arts achter het borstbeen kijken. Daar ligt het mediastinum; het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Onder andere het hart, de luchtpijp, slokdarm, zenuwen en lymfeklieren zijn er te vinden. De chirurg voert vervolgens een biopsie uit. Dat wil zeggen dat hij weefselmonsters neemt uit de lymfeklieren bij de luchtpijp. De monsters worden in het laboratorium onderzocht. De uitslag daarvan bepaalt een eventuele behandelingsmethode. De operatie wordt onder algehele narcose verricht.