Milt verwijderen

De milt heeft een belangrijke functie bij de bloedaanmaak en –afbraak in uw lichaam. Tevens werkt het kwetsbare orgaan als een soort filter in het afweersysteem. De milt ligt in de bovenbuik, aan de linkerkant. Wanneer u een miltaandoening heeft, kan het zijn dat de milt tijdens een operatie verwijderd wordt.

Miltaandoeningen

Bij de volgende klachten komt u in aanmerking voor een miltverwijdering:

 • Algemene ziekten van het bloed
  De milt wordt soms verwijderd bij een verhoogde bloedafbraak (bloedarmoede) of verhoogde afbraak van bloedplaatjes (thrombocytopenie).
 • Algemene ziekten van het lymfesysteem
  Het verwijderen van de milt kan nodig zijn om het stadium van de ziekte te beoordelen of ter bepaling van het soort behandeling. Voorbeelden van ziekten van het lymfesysteem zijn: de ziekte van Hodgin, lymfosarcoom en chronische leukemie.
 • Gescheurde milt
  Bij een ongeval, gebroken ribben of messteek kan de milt scheuren. Meestal moet de milt acuut verwijderd worden. Soms lukt het de bloeding tot staan te brengen, bijvoorbeeld door de milt in te pakken in een netje van oplosbaar materiaal.
 • Verhoogde functie van de milt
  Wanneer de milt een verhoogde functie heeft, is een versnelde bloedafbraak het gevolg (hypersplenisme). De oorzaak hiervan kan onbekend zijn of het gevolg van andere aandoeningen, bijvoorbeeld van de lever.
 • Cysten en tumoren in de milt

Onderzoek miltaandoeningen

De internist voert in principe het onderzoek uit. Alleen als er sprake is van een ongeval neemt de chirurg dit over. Het onderzoek bestaat uit echografie en bloedonderzoek. Soms wordt er ook een CT-scan gemaakt.

Behandeling miltaandoeningen

Er zijn twee methoden om de milt te verwijderen: via een kijkoperatie of via een ‘open’ operatie. Bij laatstgenoemde wordt er een snee midden in de bovenbuik of aan de linkerkant onder de ribben gemaakt, om langs die weg de milt te verwijderen. Bij een kijkoperatie maakt de arts kleine sneetjes, waarin hij een videocamera en speciale instrumenten brengt. De milt kan dan verwijderd worden zonder een grote snee in de buik te maken. Als het niet (veilig) mogelijk is om het orgaan via een kijkoperatie te verwijderen, dan wordt er voor een open operatie gekozen.