19 april 2018

Gebroken heup voortaan sneller behandeld

Gebroken heup snel geopereerd

Ouderen met een gebroken heup worden voortaan sneller geholpen in Máxima MC (MMC). De traumatologen van het ziekenhuis houden vanaf deze maand elke middag een traumasessie op de operatiekamers en polikliniek. Doordat er tijdens deze sessie een vast moment is voor heupoperaties, weten patiënten waar zij aan toe zijn en kunnen ze eerder starten met revalideren.

Momenteel komt het nog voor dat patiënten met een gebroken heup lang moeten wachten in het ziekenhuis voor ze geopereerd worden. Al die tijd moet de patiënt nuchter blijven. Vaak vindt de operatie pas ’s avonds plaats en is het operatiemoment lange tijd onbekend. Dat moet anders, vinden traumachirurgen en –orthopeden in MMC. “Als seniorvriendelijk ziekenhuis vinden we het belangrijk om kwetsbare ouderen met een heupfractuur snel te behandelen. Hoe langer de ziekenhuisopname, des te meer verzwakt een patiënt raakt. We beperken de ligduur dan ook graag tot een minimum”, aldus orthopeed-traumatoloog Coen Jaspars.

Overdag behandelen
Om hiervoor te zorgen is er dagelijks een operatiekamer gereserveerd voor traumachirurgie, ook wel ongevallenchirurgie genoemd. “Dankzij vast ingeplande trauma-uren op de operatiekamers kunnen we nu alle complexe breuken overdag behandelen, waarbij er altijd een plek gereserveerd is voor een gebroken heup. Gemiddeld is dat één operatie per dag in MMC”, vertelt chirurg-traumatoloog William van Dijk. Het proces vraagt om een zeer nauwe samenwerking tussen OK-medewerkers, SEH-artsen, chirurgen en orthopeden, maar kent ook veel voordelen. “Operaties overdag leiden tot betere resultaten, onder andere doordat er dan operatieassistenten gespecialiseerd in traumatologie aanwezig zijn. Ook zorgt een snellere behandeling ervoor dat patiënten uiteindelijk minder lang in het ziekenhuis verblijven.”