5 februari 2019

Effect bekkenfysiotherapie na endeldarmoperatie onderzocht

bekkenfysiotherapie

Na een endeldarmoperatie houdt 60 tot 90% van de patiënten last van het ontlastingspatroon. Deze klachten verschillen in mate van licht ongemak, tot aan huis gebonden zijn door ontlastingsverlies. Een nieuwe studie moet uitwijzen of bekkenfysiotherapie deze klachten kan helpen verminderen.

Bekkenfysiotherapie wordt in Nederland tot nu toe alleen ingezet als laatste redmiddel bij ernstige ontlastingsproblemen, zonder harde bewijzen over de effectiviteit. Maar zou elke patiënt na een endeldarmoperatie baat kunnen hebben bij bekkenfysiotherapie? Onderzoeker Joost van der Heijden probeert het antwoord op deze vraag te vinden: “Wanneer patiënten ernstige klachten overhouden aan de operatie, kan bekkenfysiotherapie verbetering geven. We zien vaak dat de klachten na training beter onder controle te houden zijn. Daarom onderzoeken we nu of het zinvol is om bekkenfysiotherapie na een endeldarmoperatie standaard in te zetten. We zijn benieuwd of er dan uiteindelijk minder klachten overblijven.”

Training in de buurt
Een deel van de patiënten die deelneemt aan de studie krijgt twaalf weken lang training van een gespecialiseerd bekkenfysiotherapeut in de buurt. “Eens per week gaan zij trainen om de bekkenbodemspieren te versterken. Ook helpen we de spierspanning zichtbaar te maken, om te zien wat elke beweging nu werkelijk doet. En we leren patiënten aanvoelen hoe de spieren aangespannen en ontspannen kunnen worden.” De training kan aangeboden worden dankzij een samenwerking met gespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio.

Lange termijn
De resultaten van een groep patiënten die training krijgt na de operatie, worden vergeleken met de resultaten van een groep patiënten zonder training. “Zowel vlak na het trainingsprogramma als een jaar later krijgen zij een vragenlijst. We bekijken dus ook wat het effect op de lange termijn is: is het effect van de training tijdelijk of permanent?” Bij het analyseren van de resultaten wordt ook bekeken hoeveel kosten er met fysiotherapie bespaard kunnen worden. Als patiënten minder klachten hebben, is er minder continentiemateriaal nodig en kunnen zij sneller terug aan het werk.

Het onderzoek is een initiatief van Radboudumc en vindt deels plaats in MMC. Met de studie hoopt het team verder te werken richting de optimale behandeling van endeldarmkanker. Eerder werd er al onderzoek gedaan naar het taboe op endeldarmklachten.