Over Dialysecentrum Máxima MC

Dialysecentrum Máxima MC is een professioneel en innovatief dialysecentrum. Nierpatiënten kunnen er terecht voor onder andere hemodialyse, peritoneale dialyse en thuisdialyse.

Máxima MC biedt nefrologie zorg aan patiënten met een ziekte of aandoening waardoor de nierfuncties niet meer goed werken. Daardoor moet er worden geholpen bij bijvoorbeeld het zuiveren van het bloed, ofwel nierfunctievervangende therapie. Dit kan in ons dialysecentrum in Veldhoven, maar ook thuis. Kiest de patiënt ervoor om thuis te dialyseren, dan bieden wij alle training en begeleiding aan die nodig is om veilig te kunnen dialyseren. Hiernaast biedt het dialysecentrum op beide locaties vakantiedialyse aan. Onze dialysezorg voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen en is Qualicor-gecertificeerd.