Over Dialysecentrum Máxima MC

Dialysecentrum Máxima MC is een professioneel en innovatief dialysecentrum. Een centrum waar we patiënten verschillende nierfunctievervangende behandelingen aanbieden. Onze medewerkers doen er alles aan om de dialyse zo goed mogelijk in te passen in het dagelijkse leven van de patiënt.

De nierfunctievervangende therapie kan plaatsvinden in ons dialysecentrum op onze locatie in Veldhoven, maar ook thuis. Samen met de patiënt onderzoeken we welke behandelingsvorm het beste past, bijvoorbeeld hemodialyse of een buikspoeling. Kiest de patiënt ervoor om thuis te dialyseren dan bieden wij training en begeleiding aan om de patiënt hier op voor te bereiden. Ook biedt Dialysecentrum Máxima MC vakantiedialyse aan.

Dialysecentrum MMC

Kwaliteit en veiligheid

Vanzelfsprekend staat in ons dialysecentrum kwaliteit en veiligheid voorop. Er wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan om de dialysezorg continu te kunnen verbeteren. Onze dialysezorg voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen en heeft het Qualicor-keurmerk ontvangen.

Patiëntenvereniging

Wilt u graag steun vinden bij andere nierpatiënten? Dat kan via npv-maxima.nl.