Medisch Maatschappelijk Werk

Medisch Maatschappelijk Werk Dialysecentrum Máxima Een chronische nierziekte heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar vormt ook een grote belasting op psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Het omgaan met gevoelens van onzekerheid over de toekomst, veranderde rolpatronen binnen relaties en afhankelijk worden van anderen is geen gemakkelijke opgave. De gevolgen van uw nierziekte kunnen ook praktische vragen bij u oproepen bijvoorbeeld over uw werk, hobby’s en huisvesting. Maar de gevolgen van uw chronische nierziekte kunnen bijvoorbeeld ook tot gevoelens van onmacht en verdriet leiden vanwege het verlies van uw gezondheid. De Medisch Maatschappelijk Werkers van Dialysecentrum Máxima bieden begeleiding bij psychosociale vraagstukken die verband houden met uw chronische nierziekte. Niet alleen u als patiënt zult met de gevolgen van deze nierziekte moeten leren omgaan, hetzelfde geldt voor de mensen in uw omgeving. Vandaar ook dat de Medisch Maatschappelijk Werkers ook de mensen uit uw omgeving betrekken in de begeleiding. De Medisch Maatschappelijk Werkers zijn tevens een vast onderdeel in het voorlichtingstraject van de nierfalenpoli. Om deze reden komt de Medisch Maatschappelijk Werker bij de start van de voorlichting bij u op huisbezoek om nader kennis te maken en aanvullende voorlichting te geven. Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Medisch Maatschappelijk Werk via het secretariaat van Dialysecentrum Máxima telefoonnummer: 040-8889200 of via het algemene mailadres: maatschappelijkwerk@mmc.nl. Het team Medisch Maatschappelijk Werk bestaat uit:

  • Theodôr Vogels
  • Marene Wellink
  • Ankie Rademakers-Vorage