Medisch maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werkers bieden hulp bij vraagstukken en problemen die verband houden met chronische nierziektes en bij ziekenhuisopname en –ontslag. Niet alleen patiënten moeten daar mee leren omgaan, maar ook hun omgeving. 

Een nierziekte heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar vormt ook een grote belasting op psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Het omgaan met gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid over de toekomst, veranderde rolpatronen binnen relaties, afhankelijk worden van anderen is geen gemakkelijke opgave. Er kunnen vragen bij u opkomen die te maken hebben met de gevolgen van de nierziekte of beperking. Bijvoorbeeld over werk, financiële positie, hobby’s en huisvesting, maar ook gevoelens van onmacht en verdriet vanwege het verlies van uw gezondheid. Onze medisch maatschappelijk werkers helpen u hierbij. Ook voor andere vragen en problemen kunt u bij hen terecht. De medisch maatschappelijk werkers zijn vast onderdeel in het voorlichtingstraject van de predialyse.

Werkwijze

Onze medisch maatschappelijk werkers zijn deskundig in advisering, begeleiding en behandeling van patiënten en hun directe omgeving. De hulpverlening is doelgericht en gebaseerd op relevante theorieën en inzichten uit de gedragswetenschappen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht en uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Patiënten worden zowel thuis tijdens huisbezoeken als op de polikliniek gezien. Op de afdeling zijn eigen werk- en spreekkamers om uw privacy te waarborgen. Ons team is lid van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers in de Nefrologie en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. Tevens zijn onze medisch maatschappelijk werkers geregistreerd in het Vakregister van Maatschappelijk en Agogisch Werkers.

Afspraak

Voor een afspraak of meer informatie kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met het team van het medisch maatschappelijk werk: Theodôr Vogels, Margriet van Leeuwen en Ankie Vorage. Het algemene mailadres is: maatschappelijkwerk@mmc.nl. Een afspraak maken kan uiteraard ook via uw internist/nefroloog, verpleegkundige, diëtist of andere hulpverlener, mits op uw verzoek.