Verloren verwachting

Een miskraam of het besluit om een zwangerschap af te breken, is een heftige gebeurtenis. Het verlies van een kind is één van de meest ingrijpende soorten verlies waarmee een mens te maken kan krijgen.

Miskraam

Wanneer een vruchtje vóór 16 weken zwangerschap stopt met groeien, is er sprake van een miskraam. Een miskraam gaat gepaard met hevig bloedverlies. We spreken van een doodgeboorte als de baby na de vierde maand of rond de bevalling overlijdt. Als blijkt dat het kind in de baarmoeder niet meer leeft, kunt u een spontane bevalling afwachten of kan de bevalling worden ingeleid. Wij kiezen bewust voor een natuurlijke bevalling en niet voor een keizersnede. Op deze manier zijn er geen onnodige operatierisico’s. Bovendien is een natuurlijke bevalling goed voor het rouwproces van de moeder.

Oorzaak miskraam

Een chromosoomafwijking is vaak de reden dat een vruchtje stopt met groeien. Op de precieze oorzaak van een miskraam kan echter niet altijd de duim worden gelegd. Wel is bekend dat bepaalde factoren de kans vergroten, zoals roken, een hoge leeftijd van de moeder, eerdere miskramen en overgewicht.

Afbreking zwangerschap

Als uit onderzoek blijkt dat uw baby een aangeboren afwijking heeft, staat u voor een moeilijke besluit. U kunt ervoor kiezen om uw zwangerschap af te breken. Wij begrijpen dat dit met veel emoties gepaard gaat. Vraag zo nodig ondersteuning bij hulpverleners.

Informatiefilms

Op deze pagina vindt u informatiefilms over niet vitale zwangerschap/miskraam van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG).