6 juni 2019

MMC maakt kwaliteit fertiliteitszorg transparant

Helaas is het niet voor ieder koppel mogelijk om direct zwanger te raken. Van alle paren met een actieve kinderwens krijgt tien tot vijftien procent te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Een koppel kan er dan voor kiezen medische hulp te zoeken. Het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima MC (MMC) wil de kwaliteit van fertiliteitszorg transparanter maken. Hierdoor kan men de kwaliteit van fertiliteitszorg vergelijken en kan MMC deze blijven verbeteren.

Het VMK-centrum registreert jaarlijks alle ontwikkelingen rondom kwaliteit van fertiliteitszorg in een jaarverslag. Deze cijfers worden vergeleken met het landelijk en regionaal gemiddelde van fertiliteitszorg. Hiervoor gebruiken we als bron: Stichting Landelijke Infertiliteit Registratie. Deze cijfers worden door MMC nu openbaar gemaakt. “Hierdoor kan men vanaf nu de kwaliteit rondom onze fertiliteitszorg nog beter inzien en begrijpen. Ook stimuleert dit ons de zorg te blijven verbeteren waar dat kan”, vertelt Carolien Koks, gynaecoloog gespecialiseerd in fertiliteitszorg.

Fertiliteitspolikliniek MMC
Binnen de fertiliteitspolikliniek van MMC onderzoeken we de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap en gaan we op zoek naar een geschikte vruchtbaarheidsbehandeling. Onze artsen stellen alles in het werk om iemands kinderwens in vervulling te laten gaan.

Uitkomsten vruchtbaarheidszorg
Bekijk het overzicht ‘kwaliteit fertiliteitszorg MMC’ waarin het VMK-centrum van MMC zijn scores openbaar maakt.