6 november 2017

VMK bestaat 5 jaar

Het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima MC bestaat vijf jaar. In Nederland de eerste combinatie van een ziekenhuis voor normale bevallingen, een intensive care-afdeling voor veel te vroeg geboren baby’s en een high care-afdeling voor zwangeren. Het VMK-centrum staat bekend om zijn gezinsgerichte zorg volgens het unieke Family Centered Care-principe. Hierbij blijven moeder en kind, als het medisch verantwoord is, 24 uur per dag bij elkaar. Met dit principe is het VMK een voorbeeld voor andere ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland.

Bevallen in het ziekenhuis. Het is voor veel zwangere vrouwen een geruststellende gedachte. Vooral als je eigen verloskundige erbij kan zijn. De meeste baby’s die de afgelopen vijf jaar in MMC zijn geboren, zijn kerngezond. Maar als er tijdens hun geboorte een complicatie was opgetreden, dan had een team van verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, anesthesiologen en verpleegkundigen klaargestaan om in te grijpen. Kinderarts Hendrik Niemarkt en gynaecoloog Pieter van Runnard Heimel overzien de afgelopen vijf jaar.

‘Family Centered Care’ blijft uitgangspunt
“De belangrijkste verandering sinds de opening van het VMK-centrum is dat alle aandacht nu uit gaat naar de baby en ouders tijdens en na de bevalling. Deze `familiy centered care’ aanpak betekent dat moeder en kind, als het medisch verantwoord is, niet meer uit elkaar worden gehaald, zoals vroeger. Baby en ouders blijven samen op hun eigen moderne kraamsuite, waar alles aanwezig is om, indien nodig, in te grijpen. En door een-op-een begeleiding kan de kraamverpleegkundige de aandacht en zorg geven die nodig is”, vertelt Niemarkt. Desgewenst kan de eigen verloskundige de moeder in het ziekenhuis bijstaan tijdens de bevalling. En dat geeft vertrouwen.

Van Runnard Heimel vervolgt: “Het gezin is het middelpunt van onze zorg. Zo werken we bijvoorbeeld met het `heilige uur’ oftewel het Sacred Hour.” De baby blijft indien mogelijk direct na de bevalling minimaal een uur bij de moeder op de borst. Een uurtje van moeder, de pasgeboren baby en partner, waardoor de moeder-kind binding sterker wordt. En ook de slaagkans van borstvoeding geven groter wordt. “Deze manier van werken zit inmiddels in de genen van alle medewerkers. We zijn continu bezig om de zorg rondom het gezin te regelen en die te verfijnen. We hebben het sacred hour zelfs op de operatiekamer doorgevoerd. Nog tijdens de keizersnede-operatie kan de baby bij mamma op de borst liggen”, aldus Van Runnard Heimel. Ook bijzonder is dat in geen ander ziekenhuis in Zuidoost-Brabant gynaecologen werken die zijn gespecialiseerd in verloskunde (perinatologen) en zich ook alleen met dit vakgebied bezighouden. Vrouwen zijn dus verzekerd van deskundigheid en ervaring op het gebied van bevallen, als deze ondersteuning nodig is.

Moderne kraamsuites
Het Vrouw Moeder Kind-centrum beschikt over zestien moderne verloskamers. Elke kraamsuite heeft een eigen douche en toilet, televisie, radio en keukentje. Ook is er een bed voor de partner en wie dat wil, kan bevallen in een speciaal opblaasbaar bad dat op de kamer wordt gezet. Een badbevaling is dus vrijwel altijd mogelijk in Máxima MC. Aanstaande ouders hebben de kamer voor zichzelf. De aangepaste verlichting en materialen zorgen voor een rustige, huiselijke sfeer. En bezoektijden zijn er niet in de kraamsuites: bezoek is altijd welkom.

Goede samenwerking met verloskundigen
Ook roemen beide artsen de samenwerking tussen verloskundigen, verpleging en intensieve zorg: “Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet.” De komende jaren verwachten Niemarkt en Van Runnard Heimel innovaties die van grote invloed zullen zijn op het welzijn van moeder en kind. Zo richten zij zich erop om baby’s zo min mogelijk te belasten met bloedprikken of beademen. Ook komen er meer technische oplossingen, zoals stickers voor op de buik van de zwangere vrouw die weeën en de hartslag van de ongeboren baby volgen. Of een sensor die aan de geur van de ontlasting vaststelt of de baby een gevaarlijke darmstoornis heeft.
Daarnaast wordt er in het VMK-centrum continu wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar manieren om de zorg nog verder te verbeteren.

“Er is de afgelopen vijf jaar veel bereikt in het VMK-centrum. Voor een heel brede groep patiënten. De ontwikkelingen gaan onverminderd door zodat patiënten de beste en veiligste zorg blijven krijgen”, sluit Niemarkt af.