14 november 2017

Spreekuur gynaecoloog bij verloskundigenpraktijk

Gynaecoloog Pieter van Runnard Heimel van MMC en verloskundige Nicole Manders van 040verloskunde tijdens het spreekuur bij de verloskundigenpraktijk

De gynaecoloog komt naar zwangere toe

Vanaf nu houdt een gynaecoloog van Máxima MC (MMC) spreekuur bij verloskundig centrum 040verloskunde in Eindhoven. Zo kunnen zwangere vrouwen die onder controle zijn bij de verloskundige en voor een afspraak naar de gynaecoloog moeten gaan, gewoon dichtbij huis naar de eigen verloskundigenpraktijk komen. Dit initiatief is uniek in de regio.

Elke maand komt gynaecoloog Pieter van Runnard Heimel van MMC spreekuur doen bij verloskundig centrum 040verloskunde. Hij doet in geval van specifieke klachten of vragen bij zwangere vrouwen een gezamenlijk consult met de verloskundige. De gynaecoloog en de verloskundige bepalen indien nodig vervolgens gezamenlijk het vervolgtraject. “Door deze samenwerking worden de lijnen tussen de verloskundigenpraktijk en het ziekenhuis nog korter en kan er snel en eenvoudig overlegd worden,” vertelt verloskundige Nicole Manders van 040verloskunde. Van Runnard Heimel vult aan: “Zwangeren hoeven voor deze afspraak niet meer naar het ziekenhuis. We komen naar hen toe en dat is wel zo prettig”.
Zwangeren vinden het heel fijn om bij complexere problemen samen met de eigen verloskundige én de gynaecoloog het zorgpad uit te zetten. De zwangere en haar partner hebben op deze manier meer invloed op hoe zij de zorg graag zouden zien, afgestemd op de eigen behoefte.

Een zwangerschap is voor veel (aanstaande) ouders een hele mooie periode in hun leven. Vol verwachting en blijdschap, maar natuurlijk ook de nodige onzekerheid en vragen.
Gelukkig gaat het bijna altijd goed en zorgt het lichaam van de vrouw voor optimale omstandigheden voor het kindje om te groeien en ontwikkelen. Tijdens de zwangerschap vinden er verschillende controles bij de verloskundige plaats om te zorgen dat alles goed verloopt en eventuele bijzonderheden op tijd herkend en behandeld kunnen worden.
In sommige situaties kunnen er extra risico’s zijn of gaat er iets niet goed. Dan kan er specialistische zorg van een gynaecoloog nodig zijn. Voor deze vrouwen is het gezamenlijke spreekuur van 040verloskunde en MMC bedoeld.

Samenwerking

Sinds ruim twee jaar werken MMC, 16 vrijgevestigde verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in de regio nauw samen in de pilot ‘integrale geboortezorg’. Deze samenwerking heeft als doel de zorg in de verloskundigenpraktijk en de zorg in het ziekenhuis naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Máxima MC vindt spreekuur op locatie van de verloskundige praktijk een belangrijk onderdeel van deze integrale geboortezorg. Meerdere verloskundige praktijken hebben interesse getoond waardoor dit project op verschillende locaties in de regio uitgerold gaat worden.
Voor alle zwangeren binnen deze regio wordt tijdens een multidisciplinair overleg een zorgpad uitgezet. Op deze manier worden al vroeg in de zwangerschap eventuele risico’s in kaart gebracht en afspraken gemaakt over de begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. “Op deze manier verlenen we samen zorg en begeleiding aan zwangere vrouwen. We blijven ons hierin steeds verder ontwikkelen en dit nieuwe spreekuur is hier een mooi voorbeeld van”, sluit Manders af.