Kindergynaecologie

Als er sprake is van kindergynaecologie wordt u zowel geholpen door een kinderarts, als door de gynaecoloog.

Onder kindergynaecologie bij meisjes wordt onder andere verstaan:

  • pijn onder in de buik, menstruatiebuikpijn;
  • vaginale jeukklachten, afscheiding;
  • cyclusklachten zoals uitblijven van menstruaties, heftige menstruaties of onregelmatige menstruaties.

Tijdens het polikliniekbezoek wordt er een algemeen onderzoek door de kinderarts verricht en indien nodig een specifiek onderzoek door de gynaecoloog. Een gynaecologisch onderzoek bij een kind kan bestaan uit een buikecho en inspectie van de vulva. Indien verder onderzoek nodig is, wordt dit overlegd met de ouders.

  • Wat is kindergynaecologie?

    Als er sprake is van kindergynaecologie wordt u zowel geholpen door een kinderarts, als door de gynaecoloog. Onder kindergynaecologie bij meisjes wordt onder andere verstaan: pijn onder in de buik, menstruatiebuikpijn; vaginale jeukklachten, afscheiding; cyclusklachten zoals uitblijven van menstruaties, heftige menstruaties of onregelmatige menstruaties.