10 november 2021

Informatie over coronavirus voor fertiliteitspatiënten

Update 10 november 2021

Wij proberen de zorg voor fertiliteitspatiënten zoveel mogelijk te laten doorgaan. Natuurlijk zijn wij hiervoor afhankelijk van ontwikkelingen in het Máxima MC zelf en van beslissingen vanuit het IVF laboratorium, Centrum Voortplantingsgeneeskunde ETZ te Tilburg. Veranderingen zullen wij via deze website communiceren.

Om ervoor te zorgen dat er minder fysieke bezoeken van patiënten aan het ziekenhuis nodig zijn proberen we, indien mogelijk, zoveel mogelijk afspraken telefonisch of via webcamconsult te laten plaatsvinden.

Wel willen wij u vragen zoveel mogelijk alleen naar uw echo afspraak te komen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tijdens de echo uw partner te (video)bellen zodat ook uw partner op de hoogte is van wat tijdens deze afspraak besproken is.

Indien u bezig bent met een uteriene inseminatie (IUI) behandeling, mag uw partner tijdens de afspraak van de IUI aanwezig zijn. Ook tijdens een IVF of ICSI punctie en een eerste zwangerschapsecho na een fertiliteitstraject is uw partner welkom. Als het te druk wordt in de wachtkamer vragen we de partner om de wachtkamer te verlaten en om buiten het ziekenhuis te wachten. Dit in verband met het houden van 1,5 meter afstand in de wachtkamer.

Coronavaccinatie

Het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) hebben adviezen uitgebracht voor vrouwen met een kinderwens of zwangerschap ten aanzien van COVID-19-vaccinatie met de huidige vaccins.

Coronavaccinatie en kinderwens

Bij een kinderwens kan er gevaccineerd worden. Er wordt geen uitstel van behandeling geadviseerd. Als u zich wil laten vaccineren kunt u een afspraak maken indien u volgens de landelijke vaccinatiestrategie in aanmerking komt voor een vaccinatie.
Vrouwen met onderliggende ernstige ziekten wordt met nadruk geadviseerd zich te laten vaccineren aangezien de voordelen van vaccineren opwegen tegen de mogelijke nadelen.
Een mogelijke bijwerking van de vaccinatie kan koorts zijn. Bij mannen kan dit tot 3 maanden na de koorts een negatieve invloed hebben op de spermakwaliteit. We verwachten dat een vaccinatie geen verdere invloed heeft op de vruchtbaarheid, echter hier is momenteel geen verder onderzoek naar gedaan.
Bij vrouwen die een fertiliteitsbehandeling zoals intra uteriene inseminatie (IUI) of IVF/ICSI ondergaan gaat de voorkeur uit naar een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) vanwege het mogelijk verhoogde trombose risico als gevolg van deze fertiliteitsbehandeling.
U maakt zelf de afweging om u wel of niet te laten vaccineren.

Coronavaccinatie en zwangerschap

In de laatste update (19-07-2021) van het advies van de NVOG wordt aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om zich te laten vaccineren wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aanmerking komen, bij voorkeur met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna). Deze informatiekaart van de NVOG kan u helpen de afweging voor uzelf te maken.

Meer informatie over vaccineren is terug te vinden op de volgende websites: NVOG, RIVM, Freya.

Effect van het virus op de vroege zwangerschap

De studies die op dit moment bekend zijn, laten weinig tot geen effecten zien van COVID-19 op de vroege zwangerschap. Echter, de studies zijn beperkt in aantal en omvang waardoor er weinig betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Wij zullen dit met u bespreken. U maakt vervolgens zelf de keuze, om wel of niet uw onderzoek/behandeltraject op te starten. Lees meer over wat het Coronavirus voor uw zwangerschapswens of vruchtbaarheidsbehandeling betekent in deze patiëntenfolder.