29 maart 2020

Informatie over coronavirus voor fertiliteitspatiënten

Informatie over coronavirus voor fertiliteitspatiënten

Information about the coronavirus for fertility patients

 

Ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19) en fertiliteit willen wij u graag over het volgende informeren

Nederland, en meer in het bijzonder Brabant, bevindt zich in het middelpunt van een coronapandemie. Dit heeft ertoe geleid dat er op kabinetsniveau is besloten om maatregelen te nemen omtrent het beperken van sociale contacten. Vanaf heden moeten mensen met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts thuisblijven. Ook vanuit Máxima MC is het beleid om zoveel mogelijk geplande zorg om te zetten in belafspraken waar het kan. Uiteraard heeft deze pandemie ook consequenties voor de fertiliteitsbehandelingen.

Uitgangspunten Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant locatie Máxima MC

Onderstaande uitgangspunten gaan in vanaf 16 maart 2020 en zullen in ieder geval gelden tot eind maart 2020, waarbij wekelijks wordt geëvalueerd of de zorg wordt hervat.

Mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld of mensen met neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts mogen niet naar het ziekenhuis komen en dus geen fertiliteitsbehandeling ondergaan.

Om de kans op verspreiding van corona waar mogelijk te beperken/vertragen besluit het Máxima MC om zo weinig mogelijk niet-acute behandelingen uit te voeren, waaronder fertiliteitsbehandelingen.

Bent u als patiënt middenin een fertiliteitsbehandeling van het Máxima MC wat betekent dat dan voor u?

  • Lopende behandelingen kunnen worden afgerond, er zullen echter geen nieuwe pogingen worden opgestart.
  • Zowel IVF, ICSI, terugplaatsingen van ingevroren embryo’s als ook intra uteriene inseminaties en ovulatie inductie behandelingen worden niet opgestart tot nader order.
  • Belangrijk voor u om te weten is dat er weinig informatie bekend is met betrekking tot het mogelijke effect van een Corona infectie op de vroege zwangerschap. Ook al hebt u momenteel geen klachten en heeft u binnenkort een terugplaatsing van een embryo in het kader van een IVF/ICSI behandeling of een intra uteriene inseminatie, of maakt u gebruik van de vruchtbare dagen, er is een kans dat ook u de komende dagen of weken een Corona infectie krijgt. Het valt daarom te overwegen om in deze tijd geen zwangerschap na te streven. Embryo’s ontstaan na een IVF of ICSI procedure zouden kunnen worden ingevroren en later worden teruggeplaatst. Een net gestarte IVF/ICSI cyclus, ovulatie inductie of intra uteriene inseminatie cyclus zou kunnen worden afgebroken. U kunt hierover het beste in gesprek gaan met uw arts en hier samen een beslissing in nemen. Meer informatie hierover is hier te vinden.
  • Bent u bezig met een cyclusanalyse, dan willen wij u vragen om deze analyse stop te zetten. Dit betekent voor u dat u niet hoeft te komen naar de echo die voor u ingepland is. U hoeft deze afspraak niet af te bellen (dit om de werkdruk van onze assistenten zoveel mogelijk te beperken).
  • Bent u op dit moment bezig met een IVF- of ICSI-behandeling en blijkt u tijdens de stimulatie besmet te zijn met Corona of bent u neusverkouden, heeft u hoestklachten, keelpijn of koorts, dan wordt uw cyclus gestopt.
  • Bent u op dit moment bezig met een IVF- of ICSI-behandeling en blijkt u na de hCG trigger (Ovitrelle of Pregnyl) besmet te zijn met Corona of bent u neusverkouden, heeft u hoestklachten, keelpijn of koorts, dan worden alle embryo’s ingevroren (conform het Europese standpunt). Het eventueel voortijdig beëindigen van een behandelingscyclus heeft geen consequenties voor het aantal pogingen dat vergoed wordt in het kader van de zorgverzekeringswet.

Voor patiënten die op dit moment zwanger zijn geraakt, spontaan of na een fertiliteitsbehandeling zijn er op dit moment geen duidelijke aanwijzingen voor negatieve effecten van een COVID-19 infectie op een vroege zwangerschap, maar hier nog slechts summiere informatie over beschikbaar. Belangrijk voor u is om u aan de algemeen geldende maatregelen te houden om de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te houden. Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via (040) 8889558.

Evaluaties, intakes nieuwe patiënten

Evaluaties en intakes van nieuwe patiënten zullen zoveel mogelijk telefonisch doorgang vinden bij de fertiliteitsartsen of gynaecologen. Indien wij uw afspraak willen annuleren, verzetten of omzetten in een telefonische afspraak dan zal onze assistente u binnenkort bellen.

Het is van belang om tijdens de behandeling de risico’s te bespreken. De kans bestaat namelijk dat een vrouw tijdens haar fertiliteitsbehandeling ziek wordt door Corona. Daarnaast bestaat de kans dat de continuïteit van zorg voor patiënten, die een geplande (niet acute zorg) behandeling (zoals een fertiliteitsbehandeling) ondergaan, onder druk komt te staan doordat er een tekort ontstaat aan ziekenhuispersoneel.

Is bij u het Coronavirus vastgesteld of bent u verkouden, hoest u, heeft u koorts of last van benauwdheid tijdens uw lopende behandeling?

Dan vragen wij u om ons per telefoon zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Er zal dan met u bekeken worden hoe de behandeling op een goede manier gestopt kan worden. Tevens kunt u bespreken hoe een vervolg van behandelingen vorm krijgt als Máxima MC heeft bepaald dat de behandelingen weer opgepakt kunnen worden. Telefonisch kunt u uw aangepaste beleid met de assistente en daar waar nodig met de arts afstemmen. U kunt daarvoor een telefonische afspraak maken via telefoonnummer: 040-888 9558

Tot slot

De huidige stand van zaken rondom het coronavirus dwingt ons ertoe om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw gezondheid en die van de medewerkers van het ziekenhuis.

Wij hopen op uw begrip. Mocht dit schrijven vragen bij u oproepen neem dan gerust contact met ons op. We staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Het fertiliteitsteam van Máxima MC