4 februari 2021

Informatie over coronavirus voor fertiliteitspatiënten

Update 04 februari 2021

Ondanks de toename van het aantal COVID-19 besmettingen en het aantal patiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis, proberen wij de zorg voor fertiliteitspatiënten zoveel mogelijk te laten doorgaan. Natuurlijk zijn wij hiervoor afhankelijk van ontwikkelingen in het Máxima MC zelf en van beslissingen vanuit het IVF laboratorium, Centrum Voortplantingsgeneeskunde ETZ te Tilburg. Veranderingen zullen wij via deze website communiceren.

Om ervoor te zorgen dat er minder fysieke bezoeken van patiënten aan het ziekenhuis nodig zijn proberen we, indien mogelijk, zoveel mogelijk afspraken telefonisch of via webcamconsult te laten plaatsvinden.

Wel willen wij u vragen zoveel mogelijk alleen naar uw echo afspraak te komen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tijdens de echo uw partner te (video)bellen zodat ook uw partner op de hoogte is van wat tijdens deze afspraak besproken is.

Indien u bezig bent met een uteriene inseminatie (IUI) behandeling, mag uw partner tijdens de afspraak van de IUI aanwezig zijn. Ook tijdens een IVF of ICSI punctie en een eerste zwangerschapsecho na een fertiliteitstraject is uw partner welkom. Als het te druk wordt in de wachtkamer vragen we de partner om de wachtkamer te verlaten en om buiten het ziekenhuis te wachten. Dit in verband met het houden van 1,5 meter afstand in de wachtkamer.

Coronavaccinatie en kinderwens

Geadviseerd wordt om ook bij een kinderwens het vaccin te laten zetten. We raden dan wel aan om de fertiliteitsbehandeling tot twee maanden na de laatste vaccinatie uit te stellen, maar dit is niet verplicht. Omdat de kennis en ervaring met coronavaccinatie nog beperkt is, kan dit advies in de toekomst veranderen. Mocht een vrouw al zwanger zijn of na de 1e prik zwanger worden, dan volgt zij de adviezen omtrent vaccinaties tijdens de zwangerschap.

Effect van het virus op de vroege zwangerschap

De studies die op dit moment bekend zijn, laten weinig tot geen effecten zien van COVID-19 op de vroege zwangerschap. Echter, de studies zijn beperkt in aantal en omvang waardoor er weinig betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Wij zullen dit met u bespreken. U maakt vervolgens zelf de keuze, om wel of niet uw onderzoek/behandeltraject op te starten. Lees meer over wat het Coronavirus voor uw zwangerschapswens of vruchtbaarheidsbehandeling betekent in deze patiëntenfolder.