Diabetespodotherapeuten

Een diabetespodotherapeut is gespecialiseerd op het terrein van de gecompliceerde diabetische voet. Op beide locaties van Máxima MC is een diabetespodotherapeut werkzaam.

In Nederland krijgt ongeveer 15% van alle diabetespatiënten een wond. Een amputatie is een reëel risico als behandeling niet of niet tijdig plaatsvindt. Door op tijd te behandelen kunnen complicaties voorkomen of uitgesteld worden.

Een diabetespodotherapeut is speciaal opgeleid om risicofactoren voor het ontstaan van complicaties op te sporen, ook als er nog geen klachten zijn. Denk bijvoorbeeld aan testen op aanwezigheid van neuropathie, vaatlijden en verhoogde druk. De screening leidt tot een risicoclassificatie, de Simm’s score.

Samenwerking

Onze diabetespodotherapeuten werken multidisciplinair samen met internisten, chirurgen, dermatologen, revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, wond- en diabetesverpleegkundigen en gipsverbandmeesters. Wanneer er sprake is van hoogcomplexe diabetesvoetzorg dan wordt de patiënt ingepland op het multidisciplinaire voetenteam, bestaande uit een internist, vaatchirurg en diabetespodotherapeut.

Onze diabetespodotherapeuten

Op beide locaties is een diabetespodotherapeut werkzaam. Het is niet mogelijk om zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak te maken.

Locatie Eindhoven
Diabetespodotherapeut Jessica Kiewied is werkzaam in Eindhoven. De openingstijden van haar praktijk Podotherapie zijn:

  • Dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • Donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: (040) 888 51 49 (indien nodig voicemail met spoednummervermelding).

Locatie Veldhoven
De openingstijden van de praktijk Podotherapie Ingrid Ruys in Veldhoven zijn:

  • Maandag van 09.00 tot 18.00 uur;
  • Dinsdag van 08.00 tot 14.30 uur;
  • Woensdag van 09.00 tot 18.00 uur;
  • Vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur.

Telefoonnummer: (040)  888 98 47 (bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken op de voicemail). E-mailadres: i.ruys@mmc.nl.