Polikliniek & Opname

Polikliniek

Voor een afspraak met de internist gaat u naar op de polikliniek interne geneeskunde van MMC. Interne geneeskunde is zowel gevestigd in Eindhoven als Veldhoven. U kunt kiezen welke locatie van MMC u het beste uitkomt.

Er is een aantal aandoeningen waarbij het extra belangrijk is dat de eerste kennismaking, onderzoek en behandeling zoveel mogelijk op hetzelfde dagdeel plaatsvindt. Daarom zijn enkele specialismen op één locatie gebundeld, zoals het Borstcentrum, allergologie en ouderengeneeskunde. Zij zijn allen gevestigd in MMC locatie Eindhoven.

Dagbehandeling

Bij een dagbehandeling komt u ’s morgens of ’s middags naar het ziekenhuis en kunt u dezelfde dag weer naar huis. Ook voor veel dagbehandelingen vanuit interne geneeskunde kunt u op beide locaties terecht. Voor bepaalde behandelingen zijn kennis en kunde gebundeld op één locatie.

Lees meer over uw verblijf op de dagbehandeling

Opname

Indien u opgenomen moet worden voor een diagnose of behandeling vanuit de interne geneeskunde, vindt deze opname plaats in MMC locatie Veldhoven. De reden hiervoor is dat op deze locatie alle acute en complexe zorg is samengebracht.

Lees meer over een meerdaagse opname in MMC

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.