Interne geneeskunde

Onze internisten houden zich bezig met het voorkomen, onderzoeken en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Dit omvat onder andere bloedziekten, stofwisselingsstoornissen, kanker, nierziekten en hormoonziekten.
Juist omdat het vakgebied zo breed is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen. Zo hebben we binnen Máxima MC onder andere een allergoloog, endocrinoloog, farmacoloog, hematoloog en oncoloog. Zij zijn werkzaam op de polikliniek interne geneeskunde, maar ook binnen andere poliklinieken van Máxima MC. De internist is de enige specialist in het ziekenhuis die een patiënt als geheel onderzoekt en beschouwt. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van zorg rondom een patiënt, bij wie verschillende specialisten betrokken zijn.