Geffen, mw. L.E.M. van

Geffen, mw. L.E.M. van

  • Functie Klinisch geriater
  • Contact 040 888 61 84
  • Aandachtsgebieden ouderengeneeskunde
  • BIG-nummer 89912162501

Dokter van Geffen behaalde haar artsexamen in 2009 aan de Universiteit van Utrecht. Zij werd tot klinisch geriater opgeleid in het Universitair MC te Utrecht, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en GGZ-instelling Reinier van Arkel te ’s-Hertogenbosch.

Na haar specialisatie is dokter van Geffen op 1 juni 2015 gestart als klinisch geriater in Máxima MC. Daar behandelt zij oudere en kwetsbare patiënten, welke vaak meerdere aandoeningen naast elkaar hebben, met een veelheid aan medicijnen. Als klinisch geriater beoordeelt ze de gehele patiënt, met aandacht voor zowel de lichamelijke, psychische, functionele en sociale kanten van klachten en aandoeningen. Hiermee probeert ze patiënten beter te maken, waarbij kwaliteit van leven in een hoog vaandel staat. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is ‘shared decision making’. Dat betekent dat de patiënt en diens mantelzorgers mee worden genomen in besluitvorming rondom de behandeling. Communicatie met de patiënt zelf is daarbij onontbeerlijk.

Dokter van Geffen werkt op zowel de polikliniek ouderengeneeskunde als binnen de consultatieve dienst in de vorm van het Geriatrie Team samen met haar collega Lambooij, internist ouderengeneeskunde en in nauwe samenwerking met de ouderenpsychiatrie. Hierdoor kan er brede zorg aan kwetsbare ouderen binnen het gehele ziekenhuis, op alle afdelingen geleverd worden. Op die manier wordt de zorg voor deze kwetsbare groep patiënten naar een hoger niveau getild en kan iedere oudere topzorg ontvangen afgestemd op zijn of haar behoeften.

Kwaliteit en veiligheid
Naast haar werkzaamheden in de directe patiëntenzorg heeft dokter van Geffen een voorliefde voor kwaliteit en veiligheid binnen de gezondheidszorg. Na zich hier tijdens haar specialisatie al mee bezig te hebben gehouden, neemt zij nu plaats in twee landelijke commissies, waarmee ze haar kennis verder kan verbreden en inzetten; de commissie Kwaliteitszaken van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en het Kernteam Patiëntveiligheid Canbetter van de Federatie Medisch Specialisten.

Dokter van Geffen houdt zich daarnaast bezig met het scholen en opleiden van co-assistenten als arts-assistenten en speelt hier een actieve rol in binnen de vakgroep Interne Geneeskunde.

Speciale kennis
Kwaliteit en veiligheid binnen de gezondheidszorg
Onderwijs en opleidingen arts-assistenten

Aandachtsgebieden

Werkzaam op afdeling

Contact