Osteoporoseverpleegkundigen

Onze osteoporoseverpleegkundigen begeleiden patiënten met osteoporose. Zij geven uitleg en advies over de ziekte en de behandeling en coördineren de zorg rondom osteoporosepatiënten.

Patiënten boven de 50 jaar oud met een botbreuk krijgen een uitnodiging van MMC voor het maken van een afspraak bij de osteoporoseverpleegkundige. Zij zijn werkzaam op onze locatie Eindhoven.

Onze osteoporoseverpleegkundige:

Mw. Osman

Onze verpleegkundig specialist:

Mw. Vos