Over kindergeneeskunde

Binnen de polikliniek kindergeneeskunde werken onze artsen en verpleegkundigen samen aan de beste zorg voor uw kind. Iedere kinderarts heeft een eigen specialisme. Als voor een eerste bezoek al duidelijk is om welke ziekte het gaat, dan wordt uw kind direct door de betreffende specialist geholpen. Soms gaan er meerdere onderzoeken op de polikliniek of kinderafdeling aan vooraf.
De afdeling heeft bovendien gespecialiseerde zorgteams, namelijk het eetteam, het Downteam, het astmateam, het kindercardiologisch team, het poep- en plasteam en het multidisciplinair team meervoudig gehandicapt kind. Daarnaast kenmerkt ons ziekenhuis zich door onze zuigelingenunit en NICU, waar wij gepaste zorg geven voor zorgbehoevenden baby’s.
Kindergeneeskunde is onderdeel van het Vrouw Moeder Kind-centrum van Máxima MC.

Op deze website vindt u meer informatie over aandoeningen, symptomen, oorzaken, behandelingen en hoe u een afspraak maakt op de polikliniek kindergeneeskunde.