Bekijk deze info ook op onze kinderwebsite

Heupdysplasie

Bij heupdysplasie is het heupgewricht van uw kindje niet goed ontwikkeld. De ontwikkelingsstoornis is niet pijnlijk, maar kan, als het niet behandeld wordt, later artrose veroorzaken. Heupdysplasie komt bij ongeveer twee procent van alle baby’s voor.

Een normaal heupgewricht bestaat uit een heupkop en een heupkom. De kop draait in de kom als een kogel. Bij heupdysplasie is de heupkom niet diep genoeg en omsluit de heupkop niet goed. De kop kan daardoor gemakkelijk uit de ondiepe kom glijden. Het is zelfs mogelijk dat de kop helemaal niet meer in de kom komt. Dan is er sprake van heupluxatie.

Oorzaak heupdysplasie

De oorzaak is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat enkele factoren de kans op heupdysplasie versterken:

Onderzoek heupdysplasie

Het is belangrijk dat heupdysplasie in een vroeg stadium wordt ontdekt. Daarom worden baby’s direct na de geboorte en tijdens het bezoek aan het consultatiebureau onderzocht. Als de arts vermoedt dat er sprake is van een heupafwijking, is aanvullend onderzoek noodzakelijk op de polikliniek kinderorthopedie. Op de leeftijd van drie maanden geeft echografie betrouwbare informatie over de afwijking. Als het nodig is kan dan ook de behandeling worden gestart.

Behandeling heupdysplasie

Onder de leeftijd van drie maanden geneest een heupdysplasie soms spontaan. Bij kinderen ouder dan 3 maanden is soms een behandeling nodig. Of dit nodig is, is afhankelijk van de ernst van de dysplasie, de leeftijd en de beweeglijkheid van de heupen. Als behandeling nodig is, bestaat de behandeling uit het goed plaatsen van de heupkop in de heupkom. Ook als er niet (meteen) een behandeling nodig is wordt de ontwikkeling van de heupen gecontroleerd.

Spreidbroek
De beentjes van uw kind worden in spreidstand gehouden, door middel van een spreidbroek. Dit is een flexibel tuigje en dus geen gipsbroek. Als het kind veel met de benen trappelt, ontstaat door de intensievere druk van de heupkop in de heupkom een groeiprikkel. De heupkom wordt hierdoor dieper. Het spreidbroekje blijft 23 uur per dag, 6 tot 12 weken aan. Zo’n spreidbroekje wordt ook wel de Pavlik-bandage genoemd. Bekijk hieronder de video over het aanbrengen van de Pavlik-bandage:

Heupluxatie
Bij een heupluxatie wordt meestal gestart met een pavlik bandage om de heupkop terug in het kommetje te krijgen. Wanneer het niet lukt om met de pavlik bandage de heup terug in de kom te krijgen, wordt er gekozen voor een gipsbroek. Op de operatiekamer wordt dan de heupkop terug in de kom geplaatst. Hierna zal uw kindje een gipsbroek krijgen. Een gipsbroek blijft ongeveer drie maanden aan.

Mogelijke complicaties bij een spreidbroekje

Huilen
Uw kind kan de eerste dagen (nachten) wat huilerig zijn. Dit komt doordat het minder kan bewegen en moet wennen aan het spreidbroekje.

Pijn
Uw kind mag niet zoveel pijn hebben dat het onophoudelijk hard huilt. Als u vermoedt dat uw kind echt pijn heeft, neem dan contact op met de gipsverbandmeester, of buiten de kantooruren met de spoedeisende hulp.

Doorbloedingsstoornis
Een bekende en vervelende complicatie is het verstoord raken van de doorbloeding van het heupkopje. Dit kan ontstaan tijdens het dragen van een spreid- of gipsbroek, maar ook na een heupoperatie. Door de stoornis in de doorbloeding kan de groei van de kop stoppen. Eén van de eerste kenmerken van een stoornis in de doorbloeding is pijn, waardoor uw kindje onophoudelijk hard huilt. Soms valt het ook op dat het kindje het beentje minder of niet beweegt. Als dit zo is, of u twijfelt hierover, neem ook dan contact op met de polikliniek of spoedeisende hulp.

Herstel en prognose
Zes weken na het starten van de spreidbehandeling wordt een nieuwe heupecho gemaakt. Het heeft geen zin om dit eerder te doen, omdat het groeien van een goede heupkop- en kom tijd kost. Als de behandeling aanslaat, kan de spreidbehandeling meestal na 6 tot 12 weken worden afgebouwd. Rond het eerste jaar wordt een bekkenfoto gemaakt om te zien hoe de kop en kom zich ontwikkelen. Hoe later de heupafwijking wordt ontdekt, hoe langer de behandeling duurt. Door het spreidbroekje kan uw kind een achterstand oplopen in de ontwikkeling van het bewegen. Gelukkig wordt deze achterstand na het staken van de spreidbehandeling meestal snel weer ingehaald.

Pemberton Osteotomie

Wanneer deze behandeling niet aanslaat of de heupdysplasie pas na het eerste levensjaar ontdekt wordt, kan de orthopeed besluiten om een operatie uit te voeren. Deze operatie heet Pemberton Osteotomie.

Spreekuur heupdysplasie

Wekelijks is er in Máxima MC een spreekuur voor de screening van heupdysplasie, zodat in één bezoek de diagnose kan worden gesteld en, zo nodig, de behandeling kan worden ingezet. Het spreekuur wordt gehouden door de kinderorthopeden, de verpleegkundigen, medewerkers radiologie en polikliniek medewerkers.

Tijdens het spreekuur wordt er eerst een echo gemaakt. Soms is deze echo al van tevoren gemaakt bij een diagnostisch centrum buiten het ziekenhuis. Als de echo afwijkend is, vindt er diezelfde dag lichamelijk onderzoek plaats en start het behandeltraject. Aan de hand van een individueel behandelplan weet u als ouder precies wat er gaat gebeuren. Daarnaast meet de verpleegkundige tijdens het spreekuur, zo nodig, een spreidbroekje aan en geeft zij u uitleg en tips.

Ervaring heupdysplasie

Lees het ervaringsverhaal van Dani

Behandelwijzer app

Voor deze behandeling maakt de polikliniek orthopedie gebruik van een speciale app voor op uw smartphone of tablet. Deze app is een behandelwijzer die u alle relevante informatie over uw behandeling geeft op het juiste moment. U kunt de app downloaden in de App Store of Google Play.

Accepteer de ‘push notifications’ om de informatie op het juiste moment te ontvangen. Vervolgens zoekt u ‘Orthopedie Groot Eindhoven’. U kunt nu uw behandeling in Máxima MC selecteren. Druk op de knop ‘Start’ en alle voor u relevante informatie is direct zichtbaar op uw tijdlijn.

 

 • Wat is heupdysplasie?

  Bij heupdysplasie is het heupgewricht van uw kindje niet goed ontwikkeld. De ontwikkelingsstoornis is niet pijnlijk, maar kan, als het niet behandeld wordt, later artrose veroorzaken. Een normaal heupgewricht bestaat uit een heupkop en een heupkom. De kop draait in de kom als een kogel. Bij heupdysplasie is de heupkom niet diep genoeg en omsluit de heupkop niet goed. De kop kan daardoor gemakkelijk uit de ondiepe kom glijden.

 • Wat is heupluxatie?

  Bij heupdysplasie is de heupkom niet diep genoeg en omsluit de heupkop niet goed. De kop kan daardoor gemakkelijk uit de ondiepe kom glijden. Het is zelfs mogelijk dat de kop helemaal niet meer in de kom komt. Dan is er sprake van heupluxatie.

 • Wat is de oorzaak van heupdysplasie?

  De oorzaak is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat enkele factoren de kans op heupdysplasie versterken: Stuitligging van de baby en erfelijkheid (het voorkomen van heupafwijkingen in de familie).

 • Hoe verloopt het onderzoek naar heupdysplasie?

  Het is belangrijk dat heupdysplasie in een vroeg stadium wordt ontdekt. Hoe eerder er behandeld kan worden, des te beter de behandeling zal verlopen. Daarom worden baby’s direct na de geboorte en tijdens het bezoek aan het consultatiebureau onderzocht. Als de arts vermoedt dat er sprake is van een heupafwijking, is aanvullend onderzoek noodzakelijk op de polikliniek kinderorthopedie. Op de leeftijd van drie maanden geeft echografie betrouwbare informatie over de afwijking. Als het nodig is kan dan ook de behandeling worden gestart.

 • Hoe wordt heupdysplasie behandeld?

  De beentjes van uw kind worden in spreidstand gehouden, door middel van een spreidbroek. Dit is een flexibel tuigje en dus geen gipsbroek. Als het kind veel met de benen trappelt, ontstaat door de intensievere druk van de heupkop in de heupkom een groeiprikkel. De heupkom wordt hierdoor dieper. Het spreidbroekje blijft 23 uur per dag, minstens drie maanden aan. Zo’n spreidbroekje wordt ook wel de Pavlik-bandage genoemd.

 • Wat is Pavlik-bandage?

  De beentjes van uw kind worden in spreidstand gehouden, door middel van een spreidbroek. Dit is een flexibel tuigje en dus geen gipsbroek. Als het kind veel met de benen trappelt, ontstaat door de intensievere druk van de heupkop in de heupkom een groeiprikkel. De heupkom wordt hierdoor dieper. Het spreidbroekje blijft 23 uur per dag, minstens drie maanden aan. Zo’n spreidbroekje wordt ook wel de Pavlik-bandage genoemd.

 • Hoe verloopt behandeling van een heupluxatie?

  Bij een heupluxatie wordt meestal gestart met een pavlik bandage om de heupkop terug in het kommetje te krijgen. Wanneer het niet lukt om met de pavlik bandage de heup terug in de kom te krijgen, wordt er gekozen voor een gipsbroek. Op de operatiekamer wordt dan de heupkop terug in de kom geplaatst. Hierna zal uw kindje een gipsbroek krijgen. Een gipsbroek blijft ongeveer drie maanden aan.