Beroerte

Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken wordt, spreekt men van een beroerte. Er kan dan sprake zijn van een hersenbloeding, van een herseninfarct en van een TIA of tijdelijke/voorbijgaande beroerte. Een beroerte wordt ook wel een stroke of een CVA genoemd: Cerebro Vasculair Accident.

Symptomen

Doordat er geen bloed meer komt in een deel van de hersenen, functioneert een deel van de hersenen niet meer. Hierdoor kunnen kracht en functie wegvallen in het gezicht, de armen en/of de benen, meestal aan één kant. Dit heeft te maken met het feit dat de linker hersenhelft de rechterkant van het lichaam aanstuurt en de rechter hersenhelft de linkerkant van het lichaam. Daarnaast kan ook de spraak en het zicht veranderen.

In Nederland krijgen ongeveer 30.000 mensen per jaar een beroerte en leven rond de 120.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. Het is doodsoorzaak nummer 4 in Nederland en één van de belangrijkste oorzaken van (blijvende) invaliditeit.

Vormen beroerte

Hersenbloeding
Een hersenbloeding ontstaat doordat een zwakke plek in een bloedvat openbarst of scheurt. Hierdoor raakt er hersenweefsel beschadigd. De verschijnselen zijn hetzelfde als bij het herseninfarct.

Herseninfarct
In 80% van de gevallen van de beroertes gaat het om een herseninfarct. Dit ontstaat als een bloedstolsel een slagader in het hoofd afsluit, waardoor een deel van de hersenen geen bloed en dus geen zuurstof meer krijgt.

TIA
Als de verschijnselen van een beroerte maar kort aanhouden, is er sprake van een TIA. Dit is een tijdelijke beroerte, waarbij de verschijnselen tussen de 20 minuten en maximaal 24 uur aanhouden.

Opvang acuut herseninfarct

Elk jaar krijgen 45.000 mensen een beroerte. Het is van groot belang om de behandeling zo snel mogelijk te starten om hersenbeschadiging zoveel mogelijk te beperken en om invaliditeit te voorkomen. Máxima MC (MMC) behandelt een beroerte gemiddeld binnen 27 minuten na binnenkomst van de patiënt. Dat is ruim binnen de landelijke richtlijn van 45 minuten.

Behandeling

Bij een beroerte is een bloedvat afgesloten door een bloedpropje. Hoe eerder dit bloedvat geopend wordt, hoe beter dit is voor het herstel van de patiënt. Om een bloedvat te openen moet zo snel mogelijk een infuus met sterke bloedverdunners worden aangesloten. Dit heet een trombolysebehandeling.

Figuur 1: Bij de rode pijl zit de bloedprop. Er stroomt geen bloed in het bloedvat ter hoogte van de gele cirkel.

Figuur 2: De prop is verwijderd en het bloedvat is mooi open met goede doorbloeding van het hersenweefsel.

Resultaten

Als het lukt om het stolsel te verwijderen is er een goede kans op een verbeterde bloedtoevoer naar het achterliggende hersenweefsel. Hierdoor heeft de patiënt aanzienlijk meer kans op goed herstel.