Elleboogzenuw

Ulnaris neuropathie is een aandoening van één van de drie armzenuwen, de nervus ulnaris of elleboogzenuw. Als deze zenuw wordt geïrriteerd, is dat meestal ter hoogte van het verloop in de elleboog. De nervus ulnaris is kwetsbaar voor beschadiging omdat het oppervlakkig aan de binnenzijde van de armen langs een benig uitsteeksel (bekend als het ‘telefoonbotje’) ligt.

Klachten

Door beknelling of irritatie van de zenuw ontstaat een pijnlijk tintelend gevoel in de pinken een deel van de ringvinger. Dit is te vergelijken met het stoten van het telefoonbotje. Ook kan gevoelsvermindering in pinken ringvinger optreden en krachtsverlies in de hand, waarbij sommige handspieren dunner worden. De klachten van tintelingen treden voortdurend op en kunnen verergerd worden door bewegen van de elleboog. Soms komt ulnaris neuropathie aan beide armen voor.

Behandeling

Ulnaris neuropathie kan behandeld worden door middel van een operatie. Tijdens de operatie wordt een bindweefselband doorgesneden. Hierdoor komt de zenuw vrij te liggen. Soms wordt ervoor gekozen om de zenuw naar de buigzijde van de elleboog te verplaatsen. Wanneer hierbij spieren in de onderarm worden losgemaakt, krijgt u na de operatie een spalk.

Na de behandeling

De tintelingen in de vingers nemen geleidelijk af. Bij gevoelsvermindering en krachtverlies in de hand is meestal slechts geringe of geen verbetering te verwachten. De onaangename sensaties verdwijnen vaak wel. Het herstel kan maanden duren. Het litteken rond de elleboog is, ongeacht de hechtmethode, wat minder fraai maar wordt in de loop van de tijd acceptabel.

Risico’s

Bij deze operatieve ingreep bestaat een zeer gering risico op infectie en nabloeding. Het meest voorkomend is dat de operatie niet tot het gewenste doel leidt en tintelingen en pijn blijven bestaan.