Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem. Veelal is er sprake van hoofdpijn in de vorm van migraine of spanningshoofdpijn. Overige oorzaken komen minder frequent voor. Hoofdpijn kan een grote impact hebben op het leven van patiënten, zoals in het arbeidsproces en in de gezinssituatie. Een goede diagnose, behandeling en begeleiding is van groot belang voor deze grote groep patiënten.

Migraine

Migraine is een veelvoorkomende hersenziekte. Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft migraine. Bij een migraine aanval hebben patiënten last van aanvalsgewijze hoofdpijn met klachten van misselijkheid/braken en overgevoeligheid voor licht en/of geluid. Daarbij kunnen patiënten prikkelbaar en traag zijn. Ongeveer 30% van de migraine patiënten ervaart voorafgaande aan de hoofdpijnaanval een aura. Hierbij kan men schitteringen zien, tintelingen in ledematen voelen of spraakproblemen ervaren. Deze klachten duren minder dan een uur.
Migraine kan chronisch genoemd worden indien er gedurende drie maanden sprake is van vijftien of meer hoofdpijndagen per maand, waarvan tenminste acht migraine dagen. De overgang van migraine naar chronische migraine verloopt vaak in een periode van maanden tot jaren. Een stressvolle gebeurtenis, zoals een echtscheiding of verandering van baan, kan een trigger zijn.

Spanningshoofdpijn

Veel mensen hebben wel eens hoofdpijn. Vaak is dit spanningshoofdpijn. Dit is een onschuldige vorm van hoofdpijn. Komt deze hoofdpijn regelmatig voor en houdt deze dagen aan, dan verandert de hoofdpijn in een chronische vorm. Mensen ervaren dan meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn. Dit heeft een forse impact op het dagelijks leven. De oorzaak van deze vorm van hoofdpijn is niet bekend. Stress, psychologische spanningen of spierspanningen vormen deze hoofdpijn niet.

Leefstijladviezen

De eerste gedachte bij de behandeling van hoofdpijn en of migraine is vaak het gebruik van medicatie. Echter voeding, stress en een onregelmatig leefpatroon kunnen ook een negatieve uitwerking hebben op uw hoofdpijn.

Cafeïne gebruik
Het is wetenschappelijk aangetoond dat cafeïne een negatieve invloed kan hebben op hoofdpijn. Het regelmatig gebruik van teveel cafeïne kan hoofdpijn veroorzaken.

Voeding
Voeding levert de nodige energie. Als u eet stijgt uw bloed-suikerspiegel. Deze daalt geleidelijk tot het moment dat u weer gaat eten. Eet u lang niet of slaat u maaltijden over, dan daalt de bloedsuikerspiegel verder dan gewoonlijk. Dit kan tot hoofdpijnklachten leiden. Zorg dus dat u gezond en gevarieerd eet. Regelmaat is hierbij belangrijk en sla geen maaltijden over.

Alcohol
Alcohol zorgt ervoor dat de nieren meer water uitscheiden. Dit geeft uitdrogingsverschijnselen en hoofdpijnklachten. Bij clusterhoofdpijn kan alcohol direct een hoofdpijnaanval uitlokken.

Pijnstillers
Hoofdpijnpatiënten die te vaak pijnstillers gebruiken lopen gevaar om medicatieafhankelijke hoofdpijn te ontwikkelen. Dit is een vorm van hoofdpijn die meer dan 15 dagen per maand aanwezig is door overmatig pijnstillergebruik. Om deze vorm van hoofdpijn te voorkomen is het belangrijk om maximaal 2 dagen achtereen pijnstillers te slikken en dan 7 dagen te stoppen.

Slapen
Hoofdpijn vergt veel energie. Vermoeidheid kan weer leiden tot toename van uw klachten. Bovendien is hoofdpijn moeilijker te verdragen als u moe bent. Kortom een goede nachtrust is belangrijk. Probeer hier regelmaat in aan te brengen.

Ontspanning
Ontspanning is belangrijk om hoofdpijn te vermijden en/of te verminderen. U weet zelf het beste hoe u zich kunt ontspannen.

Hoofdpijnpoli

Voor mensen met (combinatie van) migraine, spanningshoofdpijn of complexe hoofdpijn anderszins bestaat er een speciaal spreekuur op de polikliniek neurologie. Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op maandagmiddag op onze locatie in Eindhoven. Het is een gecombineerd spreekuur voor de meer complexe hoofdpijnzorg met intensieve samenwerking tussen de neuroloog, medisch psycholoog, fysiotherapeut en hoofdpijnverpleegkundige. Hierbij worden patiënten op één dagdeel gezien, waarna er een multidisciplinair overleg plaatsvindt. Op dezelfde middag worden de resultaten en behandelvoorstel met patiënten besproken.