Licht traumatisch hoofd- of hersenletsel (LTH)

Oorzaak

Door een ongeval of een klap tegen uw hoofd kunt u licht traumatisch hoofd- of hersenletsel (LTH) oplopen.

Bij een licht traumatisch hoofdletsel of hersenletsel worden de hersenen gedurende korte tijd binnen de schedel heen en weer geschud. Hierdoor kan het zijn dat er kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies optreedt. Dit kan variëren van geen verlies (of enkele seconden) tot maximaal vijftien minuten. Het kan ook zijn dat er geen bewustzijnsveranderingen bij het letsel optreden, meestal zijn de klachten dan minder ernstig.

Het kan zijn dat u niets meer weet van het ongeval en van de periode daarvoor. Herinneringen tot vlak voor het ongeval komen vaak weer snel terug. Het kan ook zijn dat u zich niets herinnert van een bepaalde periode na het ongeval. Omdat de hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, komen herinneringen uit deze periode niet terug. Het heeft dan ook geen zin om te blijven zoeken naar deze herinneringen.

Herstelproces

Om het herstel bij een licht traumatisch hoofd- of hersenletsel te bespoedigen zijn er adviezen voor een goed herstel opgesteld. Deze adviezen kunt u vinden in de folder Licht traumatisch hoofd- / hersenletsel (LTH).

In folder leest u de informatie over de verschijnselen die u zou kunnen ondervinden en worden enkele tips gegeven om het herstelproces te ondersteunen. Waar nodig kunt u ook de informatie en de adviezen die de arts u heeft gegeven nog eens rustig nalezen. Waar ‘u’ staat, kan ook ‘uw kind’ worden gelezen.