TIA

TIA staat voor ‘Transient Ischaemic Attack’. Dit is een voorbijgaand zuurstof tekort in een deel van de hersenen. De verschijnselen hierbij duren niet langer dan 24 uur.

De verschijnselen bij een TIA zijn gelijk aan die van een beroerte, echter bij een herseninfarct zijn deze verschijnselen permanent. Het is dan ook belangrijk om altijd zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts, of contact op te nemen met het alarmnummer 112. Een TIA kan namelijk een voorbode zijn van een herseninfarct.

Symptomen

Mond: Let op of de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt.
Hulpmiddel: vraag de persoon om zijn tanden te laten zien.

Arm: Let op of een arm of been verlamd is.
Hulpmiddel: Laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.

Spraak: Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt. Hulpmiddel: Laat de persoon een zin uitspreken.

Onderzoek

TIA-dagbehandeling
Het doel van de TIA-dagbehandeling is om met zekerheid vast te stellen of u een TIA heeft doorgemaakt en wat de eventuele oorzaken hiervan zijn geweest. U krijgt dan binnen één dag enkele onderzoeken, en gelijk de uitslagen hiervan en wanneer noodzakelijk zal er die dag een gedegen behandelplan aan u worden voorgelegd. Hoe ziet een dag op de TIA-dagbehandeling er uit:

 • Er wordt een uitgebreid bloedonderzoek gedaan.
 • De bloeddruk wordt meerdere malen gemeten.
 • Er wordt een duplex-scan gedaan: een echo-onderzoek van de halsvaten. Dit onderzoek geeft informatie over eventuele vernauwingen in de bloedvaten van de hals.
 • Er wordt een CT-scan van de hersenen gemaakt.
 • Er wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt voor informatie over b.v. een eventueel (oud) hartinfarct of nieuwe hartritmestoornissen.
 • In de middag zijn alle uitslagen binnen en kan de neuroloog of arts-assistent neurologie samen met u een behandelplan opstellen. U krijgt eventuele recepten en/of vervolgafspraken mee en mag dan weer naar huis.
 • Ongeveer 4 weken na deze TIA-dagbehandeling wordt u op onze TIA/CVA-nazorg poli teruggezien ter evaluatie van uw klachten, voor een laatste bloeddrukmeting en voor eventuele vragen.

TIA-service
Als er een mogelijke TIA is geweest, wordt u voor een dag opgenomen in Máxima MC.
U krijgt de volgende onderzoeken:

 • CT-scan van de hersenen;
 • duplex carotiden (vaatonderzoek van de halsvaten);
 • ECG (ElectroCardioGram of hartfilmpje);
 • bloedonderzoek.

TIA/CVA-nazorgpolikliniek

Zes tot acht weken na de TIA-dagbehandeling of na een opname op onze Neuro Care Unit (NCU) bij een hersenberoerte, wordt een patiënt op onze TIA/CVA-nazorgpoli teruggezien ter evaluatie van de klachten, voor een laatste bloeddrukmeting en voor eventuele vragen. De verpleegkundige specialist werkt nauw samen met de neuroloog, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en de revalidatiearts. Tevens werkt hij samen met een aantal zorgorganisaties in de regio de Kempen. Door deze samenwerking is de verpleegkundige in staat u zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren.

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal TIA van Rian Wiekart.