Europese Dag van de Beroerte dinsdag 14 mei 2019

Europese Dag van de Beroerte dinsdag 14 mei 2019
Die dag wordt voor de 15e keer de Europese Dag van de Beroerte gehouden en wordt aan het herseninfarct extra aandacht gegeven door informatie, metingen en voorlichting. Op ruim 110 locaties, waaronder bij huisartsen, apothekers en in ziekenhuizen, worden diverse activiteiten georganiseerd, en uiteraard doet ook het Máxima MC mee aan deze landelijke zeer belangrijke informatiedag.

 

Informatiemarkt
Van 10.00u tot 14.00u, locatie Veldhoven, bij de hoofdingang direct rechtsaf.
Aanmelden is niet nodig.

U kunt er gratis een meting laten verrichten van uw:
– bloeddruk
– bloedsuiker
– hartslag (boezemfibrilleren)
– gewicht en Body Mass Index (BMI)

Bezoekers kunnen er spreken met diverse professionals uit de zorg die betrokken zijn in het ziekenhuis bij patiënten met een doorgemaakte beroerte, b.v. over de oorzaak en praktische gevolgen van beroerte en het nut van lotgenotencontact. Er is aandacht voor risicofactoren die een verhoogde kans geven op het ontstaan van een beroerte. Er is een diëtiste zodat u goed geïnformeerd kunt worden over de juiste dieetadviezen.

Het voorkomen en herkennen van een beroerte kan van levensbelang zijn. Indien een beroerte binnen 4 – 6.5 uur behandeld kan worden, kunnen de ernstige gevolgen minder zijn. Daarom is het heel belangrijk dat men een beroerte snel herkent. Nog steeds weten te weinig mensen ervan en daarom is het belangrijk dat er voorlichting gegeven wordt.

 

Informatie over de Europese Dag van de Beroerte en een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en zorgcentra vindt u ook op www.dagvandeberoerte.nl/locaties.html

Wat is een beroerte?

Als de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken wordt, spreekt men van een beroerte. Er kan dan sprake zijn van een hersenbloeding, van een herseninfarct en van een TIA of tijdelijke/voorbijgaande beroerte (zie hieronder). Een beroerte wordt ook wel een stroke (Engels) of een CVA genoemd: Cerebro Vasculair Accident.

Doordat er geen bloed meer komt in een deel van de hersenen, functioneert een deel van de hersenen niet meer. Hierdoor kunnen kracht en functie wegvallen in het gezicht, de armen en/of  de benen, meestal aan één kant. Dit heeft te maken met het feit dat de linker hersenhelft de rechterkant van het lichaam aanstuurt en de rechter hersenhelft de linkerkant van het lichaam. Daarnaast kan ook de spraak en het zicht veranderen.

In Nederland krijgen ongeveer 30.000 mensen per jaar een beroerte en leven rond 120.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. Het is doodsoorzaak nummer 4 in Nederland en één van de belangrijkste oorzaken van (blijvende) invaliditeit.

Herseninfarct
In 80% van de gevallen van de beroertes gaat het om een herseninfarct. Dit ontstaat als een bloedstolsel een slagader in het hoofd afsluit, waardoor een deel van de hersenen geen bloed en dus geen zuurstof meer krijgt. Dit deel van de hersenen sterft daardoor af. De oorzaak van de vernauwing in de slagader kan slagaderverkalking (ook wel atherosclerose genoemd) zijn, maar het is ook mogelijk dat een bloedpropje vanuit het hart naar de hersenen toe gaat en daar een bloedvat afsluit.

Hersenbloeding
Een hersenbloeding ontstaat doordat een zwakke plek in een bloedvat openbarst of scheurt. Hierdoor raakt er hersenweefsel beschadigd. De verschijnselen zijn hetzelfde als bij het herseninfarct.

TIA (tijdelijke of voorbijgaande beroerte)
Als de verschijnselen van een beroerte maar kort aanhouden, is er sprake van een TIA (transient ischemic attack). Dit is een tijdelijke beroerte, waarbij de verschijnselen tussen de 20 minuten en 24 uur aanhouden.

 

Symptomen?

Bij een beroerte kunnen diverse verschijnselen optreden. De belangrijkste verschijnselen van een beroerte zijn eenzijdige verlammingsverschijnselen in het gezicht, arm en/of been, onduidelijk spreken, een woordvindstoornis dan wel een begripstoornis.
Vertoont iemand één of meer symptomen, dan heeft hij of zij waarschijnlijk een beroerte. Let op de tijd en handel direct! Dit vergroot de kans op herstel.

 

Bij de volgende signalen belt u direct 112:

Mond: Let op of de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt.
Hulpmiddel: vraag de persoon om zijn tanden te laten zien.

Arm: Let op of een arm of been verlamd is.
Hulpmiddel: Laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.

Spraak: Let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt.
Hulpmiddel: Laat de persoon een zin uitspreken.

 

Bel direct 112! Tijdverlies = hersenverlies!