29 oktober 2018

Chinezen leren in MMC over zorg na een beroerte

Vrijdag 26 oktober bracht een delegatie van Chinese artsen en managers en zorgmedewerkers aan de afdeling neurologie van Máxima MC (MMC) en aan ketenpartner RSZK. Daar leerden zij – in het kader van hun opleiding aan Avansplus hogeschool in Breda – hoe de zorgketen van patiënten met een beroerte in MMC en vervolgens door RSZK is georganiseerd.

In Nederland krijgen elk jaar 45.000 mensen een beroerte. Het is doodsoorzaak nummer 4 in Nederland en één van de belangrijkste oorzaken van (blijvende) invaliditeit. Een goede invulling van de zorg in het ziekenhuis en in de complete ‘stroke’ zorgketen levert directe winst op voor de patiënten. Dat betekent behandeling van de patiënt op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste hulpverlener.

De Chinese artsen en managers die op bezoek waren, willen de strokezorg in het district Beijing perfectioneren. Kennisoverdracht vanuit onze goed georganiseerde zorg biedt hen waardevolle inzichten. Het is van groot belang dat de behandeling van een beroerte zo snel mogelijk start om hersenbeschadiging zoveel mogelijk te beperken en om invaliditeit te voorkomen. Vakgroepvoorzitter en neuroloog Bart van Ginneken presenteerde aan zijn Chinese gehoor hoe MMC erin slaagt om een beroerte gemiddeld binnen 27 minuten na binnenkomst van de patiënt te behandelen. Dat is ruim binnen de landelijke richtlijn van 45 minuten.

Lees hier meer over een beroerte en bekijk de video ‘Als elke minuut telt’