20 mei 2020

Máxima MC gaat neurologen opleiden

Neurologen Máxima MC

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG heeft de vakgroep neurologie van Máxima MC (MMC) erkend als opleider. Neurologen in opleiding kunnen voortaan in MMC terecht voor een gedeelte van de opleiding tot neuroloog met drie verschillende etalagestages: Cognitieve functiestoornissen en dementie,Hoofdpijn en aangezichtspijn en ‘Algemene neurologie’.

De visitatiecommissie complimenteert de opleiders met de gedegen voorbereiding op de opleidingsvisitatie. Het lokaal opleidingsplan is volledig gericht op het moderne opleiden, waardoor de enthousiaste neurologen van MMC de AIOS een goed en veilig leerklimaat biedt.

Hoofdpijn en aangezichtspijn

Het hoofdpijncentrum van MMC is voor de regio Oost-Brabant /Noord-Limburg een erkend ‘Chronisch Migraine Expertise Centrum’. Het is erkend door en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijncentra.
In het hoofdpijncentrum werken neurologen met aandachtsgebied hoofdpijn, een hoofdpijnverpleegkundige, fysiotherapeut met aandachtsgebied (cervicogene) hoofdpijn en afdeling medisch psychologie nauw met elkaar samen. Het centrum heeft ook een kinderhoofdpijnspreekuur, verzorgd door de kinderneuroloog in samenwerking met de kinderartsen.
Een arts In opleiding tot specialist (AIOS) die stage loopt in het hoofdpijncentrum krijgt de mogelijkheid om in een grote niet-academische opleidingskliniek zowel ervaring op te doen met een multidisciplinair hoofdpijnspreekuur als met reguliere hoofdpijnzorg.

Cognitieve functiestoornissen en dementie

Op de geheugenpolikliniek van de vakgroep neurologie van MMC worden patiënten met cognitieve problematiek in multidisciplinair verband gezien: dit is uniek in de regio Brabant.
Het betreffen overwegend niet-geriatrische patiënten en patiënten met een vermoeden van onderliggende neurologische problematiek (denk bijvoorbeeld aan Lewy body dementie, primair progressieve afasie, frontotemporaal dementie, syndroom van Korsakov, etc.). Binnen het spreekuur zijn twee neurologen en één gespecialiseerd verpleegkundige met het aandachtsgebied cognitieve stoornissen en dementie werkzaam. Tevens zijn twee klinisch neuropsychologen van de afdeling medische psychologie verbonden aan het spreekuur.
Bij deze verdiepingsstage krijgt de AIOS de mogelijkheid om onderdeel te zijn van dit multidisciplinair geheugenteam.

Algemene neurologie

De vakgroep neurologie van Máxima MC heeft op beide locaties een druk bezette polikliniek, waar gemiddeld acht neurologen dagelijks spreekuur draaien. Iedere neuroloog beheerst het vak in de volledige breedte. Wel zal iedere neuroloog gemiddeld meer patiënten zien uit zijn of haar eigen aandachtsgebied.
De AIOS krijgt tijdens deze stage de mogelijkheid om ervaring op te doen met een algemeen poliklinisch spreekuur.

Tijdens de etalagestages zullen de AIOS nieuwe en eigen controlepatiënten zien op het spreekuur en participeren in de MDO’s geheugenspreekuur en/of hoofdpijnspreekuur. Een deel van de neurologen binnen de opleidingsgroep zal de AIOS superviseren en feedback geven. Bekijk de stages in de opleidingsetalage.

Neuroloog en opleider Lennie van den Berg is trots op de erkenning: “Het is een traject geweest met onder andere een uitgebreide visitatie. We zijn blij dat we nu AIOS neurologie kunnen verwelkomen en onze veelzijdige en ambitieuze praktijk open kunnen stellen voor jonge collega’s, een wens die we al langere tijd koesterden.”