24 maart 2021

Vaccinatie neurologiepatiënten met gecompromitteerde ademhaling

Coronavirus MMC

Een beperkt aantal patiënten met een hoog medisch risico komt vervroegd in aanmerking voor vaccinatie tegen het coronavirus. Neurologische patiënten bij wie de ademhaling gecompromitteerd is, horen daar ook bij. Het ministerie van VWS heeft ons laten weten dat deze patiënten uitgenodigd worden door en gevaccineerd worden in het Universitair Medisch Centrum (UMC) waar zij geregistreerd zijn.

Het gaat om patiënten met aandoeningen als Duchenne, Becker- en limb girdle spierdystrofie, neuralgische amyotrofie (met diafragma zwakte), FSHD, myotone dystrofie, congenitale myopathie, IBM, Pompe, myasthenia gravis, ALS, PSMA en SMA en het postpoliosyndroom.
Deze patiënten zullen gevaccineerd worden met het Moderna vaccin.

De UMC’s gaan de patiënten uitnodigen voor vaccinatie. Mocht het voor een patiënt absoluut niet mogelijk zijn om naar het ziekenhuis te reizen (niet-mobiel), dan is er de mogelijkheid van thuisvaccinatie door de huisarts op een later moment (vanaf medio april/mei).

Informatie voor patiënten
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Spierziekten Centrum Nederland (SCN). Patiënten met vragen kunnen ook bellen met SCN. Behoort u wel tot de doelgroep behoort maar krijgt u geen uitnodiging voor vaccinatie, dan kunt u zich hier ook melden.