8 juni 2020

Oogartsen MMC behandelen patiënten in verpleeghuis vanwege corona

Oogartsen MMC behandelen patiënten in verpleeghuis vanwege corona

Ten tijde van de coronacrisis zijn sommige patiënten zelf niet in staat om naar het ziekenhuis te komen. Bijvoorbeeld omdat zij in een verpleeghuis wonen dat op slot zit. In deze uitzonderlijke situaties hebben de oogartsen van Máxima MC (MMC) incidenteel zorg aan huis geboden. “Door naar deze patiënten toe te gaan, konden we voorkomen dat hun zicht verder achteruitgaat”, vertelt oogarts Ellen van den Wittenboer.

Door de coronacrisis is de reguliere patiëntenzorg sinds kort weer opgestart. Uiteraard met alle nodige maatregelen. “Daarbij beoordelen we, soms samen met de huisarts, of het noodzakelijk is dat een patiënt op korte termijn gezien of behandeld wordt”, vertelt oogarts Ellen van den Wittenboer. “We merken echter dat een aantal van deze patiënten niet in staat is om zelf naar het ziekenhuis te komen, bijvoorbeeld omdat ze in een verpleeghuis wonen dat door de landelijke maatregelen op slot zit.”

Injecties toedienen

Daarop besloot de polikliniek oogheelkunde om in uitzonderlijke situaties naar de patiënten toe te gaan. Hiervoor bezocht onder andere Ellen een aantal patiënten in verpleeghuizen om hen een intravitreale injectie toe te dienen. Deze injecties worden onder andere toegepast bij maculadegeneratie. “Best een bijzondere situatie”, vertelt Ellen. “Ik werk normaal gesproken namelijk altijd in het ziekenhuis en nooit bij patiënten thuis. Een heel andere setting en werkomgeving. Collega Barbara Leyssens heeft dan ook speciaal hiervoor een protocol gemaakt om patiënten met de juiste beschermende maatregelen te kunnen behandelen.”

Behandeling in eigen stoel

“Vervolgens maakten we een planning om op één ochtend vijf verschillende verpleeghuizen in de regio te kunnen bezoeken. Samen met een doktersassistente ging ik die dag op pad, waarbij we alle benodigdheden uit het ziekenhuis en verschillende beschermingsmiddelen meenamen. De patiënten konden op een stoel in hun eigen kamer behandeld worden. Het is een korte behandeling, dus het verliep vrij spoedig: het oog wordt verdoofd, gedesinfecteerd en daarna wordt het geneesmiddel geïnjecteerd. Het was fijn om deze patiënten op deze manier toch te kunnen helpen. Door het toedienen van deze injecties wordt verdere achteruitgang van het zicht namelijk tegengegaan.”

Staar

Ook ging Ellen onlangs bij uitzondering op huisbezoek bij een patiënt met staar, die door haar beperkte mobiliteit niet naar MMC kon komen. “Haar huisarts gaf aan dat mevrouw in korte tijd slecht was gaan zien. We vonden het daarom belangrijk dat ze snel geopereerd zou worden. Aangezien er geen ambulancevervoer richting het ziekenhuis geregeld kon worden voor de voorbereidende afspraak, ging ik bij de patiënt langs om haar ogen te onderzoeken. Het was fijn om haar op deze manier te kunnen helpen, zodat ze alsnog tijdig geopereerd kon worden”, besluit Ellen.