Over ouderengeneeskunde

Ouderengeneeskunde, ofwel geriatrie, richt zich op de zorg voor ouderen. De combinatie van ouderdom, complexe zorg en de aanwezigheid van verschillende ziekten naast elkaar, maakt oudere patiënten extra kwetsbaar. Om hen goede zorg te kunnen bieden tijdens opname in Máxima MC, borgt het geriatrie team de zorg voor de oudere patiënten, ongeacht het specialisme waar u mee te maken krijgt. Daarnaast is er in MMC locatie Eindhoven een polikliniek voor ouderengeneeskunde.

Klachten die veel voorkomen bij ouderen zijn: een verslechterd geheugen, een groter risico op vallen en het hebben van meerdere ziekten tegelijkertijd. Onze specialisten hebben als doel om oudere patiënten in het hele ziekenhuis met speciale zorg en aandacht te omringen. Dit gebeurt zowel tijdens een opname op een verpleegafdeling als op de polikliniek ouderengeneeskunde. De polikliniek, waar onderzoek en behandeling plaatsvindt, is bedoeld voor mensen van boven de zeventig jaar met meerdere ziekten of beperkingen.