Polikliniek & opname

Polikliniek ouderengeneeskunde

Bij het ouder worden vinden er veranderingen plaats op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied. Dit kan sneller tot ziekten en stoornissen leiden. Bent u boven de zeventig jaar en heeft u meerdere aandoeningen of beperkingen dan kunt u door uw huisarts of  een andere specialist worden doorverwezen naar de polikliniek ouderengeneeskunde.

Veel voorkomende problemen van patiënten boven de 70 jaar zijn:

 • het lopen kan slechter gaan waardoor risico op vallen ontstaat
 • het geheugen kan achteruit gaan
 • door overlijden van dierbaren of leeftijdgenoten kan eenzaamheid of somberheid optreden
 • gebruik van veel verschillende medicijnen (polyfarmaciegebruik)
 • onbegrepen achteruitgang en klachten

Vaak zijn er meerdere ziekten tegelijk aanwezig. Niet altijd is er één ziekte als duidelijke oorzaak te herkennen. In sommige gevallen kan ook het gebruik van (meerdere) medicijnen de oorzaak zijn van klachten. Heeft u last van een of meer van bovenstaande klachten, dan kunt u dit bespreken met uw huisarts. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar de polikliniek ouderengeneeskunde, waar u binnen vijf werkdagen wordt gezien.

Het polikliniekbezoek

Als u een onderzoek krijgt op de polikliniek ouderengeneeskunde is het aan te raden uw partner, kind of mantelzorger mee te nemen naar dit onderzoek en makkelijk zittende kleding te dragen.
Verder neemt u mee:

 • patiëntenpas en identificatie
 • bril
 • hoorapparaten
 • loophulpmiddelen (stok / rollator)
 • al uw medicijnen, inclusief zelfhulpmiddelen (druppels / zalven en dergelijke)

De polikliniek ouderengeneeskunde van Máxima MC is één van de vijf ziekenhuizen in Nederland die onderzoek naar het geheugen kan uitvoeren bij anderstaligen, of die de Nederlandse taal niet (volledig) machtig zijn.

Het onderzoek

Na de verwijzing naar de polikliniek ouderengeneeskunde wordt bepaald welke onderzoeken plaats gaan vinden. Dit onderzoek wordt dus op uw klachten aangepast. Grofweg kan op drie deelgebieden onderzoek verricht worden:

 • geheugen
 • mobiliteit (veelvuldig of zonder duidelijke oorzaak vallen of slechter lopen/bewegen)
 • meerdere ziekten tegelijk met medicatiegebruik

Met het plannen van de onderzoeken wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk op één dag te laten plaatsvinden. Meestal neemt een bezoek aan de polikliniek ongeveer een dagdeel in beslag. Vaak wordt die dag al onderzoek verricht zoals een echo, CT-scan, ECG, röntgenonderzoek of bloedonderzoek en urine onderzoek.

Er volgt verder onderzoek door de geriatrie verpleegkundige of bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Afsluitend volgt onderzoek en uitslagen door de arts.

Polikliniek voor anderstaligen en laaggeletterden

De polikliniek ouderengeneeskunde van Máxima MC is één van de vijf ziekenhuizen in Nederland die onderzoek naar het geheugen kan uitvoeren bij anderstaligen, of die de Nederlandse taal niet (volledig) machtig zijn. Ook zijn er testmogelijkheden voor laaggeletterden. De polikliniek ouderengeneeskunde beschikt over speciale testen waardoor de patiënt op zijn of haar eigen niveau of eigen taal wordt getest. Hierdoor kan er een betrouwbare diagnose gesteld worden en is het mogelijk om de meest passende zorg te organiseren.

Bij de screening van anderstaligen is er, indien nodig, een tolk beschikbaar.

Onderzoek vóór de operatie

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wanneer u een operatie of een andere ingreep ondergaat kan uw hoofdbehandelaar of de afdeling Pre Operatieve Screening (POS) u voor de operatie aanmelden op de polikliniek ouderengeneeskunde. Het doel van dit bezoek is het voorkomen van complicaties rondom de operatie in het ziekenhuis die met name bij ouderen kunnen voorkomen.  Lees meer over onderzoek vóór de operatie.

De uitslag van het onderzoek

Als alle uitslagen bekend zijn, bespreekt de specialist een einduitslag en eventueel samen met de geriatrie verpleegkundige een behandelplan en/of zorgadvies met u. Ook dan is het aan te bevelen uw partner, kind of mantelzorger mee te nemen. Bij onderzoek naar geheugenklachten volgt de uitslag een of twee weken later.

Opname in het ziekenhuis

Voor kwetsbare oudere patiënten is opname in een ziekenhuis risicovol. Daarom borgt ons de zorg voor oudere patiënten, ongeacht de verpleegafdeling waar zij terecht komen. Het team adviseert en ondersteunt de hoofdbehandelaar en verpleegkundigen van de afdeling waar u verblijft. Daarnaast hebben alle afdelingen in Máxima MC verpleegkundigen met als aandachtsveld ouderenzorg. Ondergaat u een operatie, dan wordt vooraf op de polikliniek ouderengeneeskunde gekeken naar veelvoorkomende complicaties bij ouderen. Denk aan het risico op ondervoeding, vallen, functieverlies en een delier. Dit wordt gedaan om een opname en/of operatie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Lees meer over uw opname in MMC.

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.