Geriatrieteam

Het doel van Máxima MC is specialistische zorg voor de oudere patiënt. Opname in het ziekenhuis is voor kwetsbare patiënten risicovol. Zij hebben verhoogde kans op complicaties zoals infecties, ondervoeding, het ontwikkelen van een delier of vallen. In het hele ziekenhuis worden ouderen daarom omringd met speciale zorg en aandacht. Op de verpleegafdelingen zelf zijn er verpleegkundigen gespecialiseerd in ouderenzorg aanwezig. Daarnaast worden de afdelingen ondersteund door het geriatrieteam. Dit team is actief betrokken tijdens de ziekenhuisopname van een oudere om gerichte adviezen te geven aan het behandelend team van de afdeling. Het team bestaat uit specialisten en verpleegkundigen met expertise over de oudere patiënt. Zij richten zich op patiënten van 70 jaar en ouder in het ziekenhuis. Ouderen worden door dit team ondersteund tijdens de opname, ongeacht op welke afdeling ze liggen.

Het geriatrieteam staat klaar voor alle vragen, behoeften en opmerkingen van ouderen. Ook adviseren zij waar nodig. Door deze nauwe samenwerking tussen alle afdelingen en het geriatrieteam wordt optimale zorg voor ouderen gerealiseerd. Afgestemd op zijn of haar behoeften ontvangt zo iedere oudere topzorg.

Het geriatrieteam bestaat uit een internist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, psychiaters, geriatrieverpleegkundigen en geriatriefysiotherapeuten.

Geriatrieteam MMC

Ons geriatrieteam