Over ouderengeneeskunde

In het licht van de vergrijzing, waarin de regio Eindhoven vooroploopt, wordt uitgegaan van veilige en passende zorg voor kwetsbare, oudere patiënten op alle afdelingen door alle zorgverleners. Het doel van Máxima MC is specialistische zorg voor de oudere patiënt: oudere patiënten worden in het hele ziekenhuis omringd met speciale zorg en aandacht. Dit gebeurt zowel tijdens een opname op een verpleegafdeling als op de polikliniek ouderengeneeskunde.

Bij het ouder worden vinden er veranderingen plaats op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied. Dit kan sneller tot ziekten en stoornissen leiden. Bent u boven de zeventig jaar en heeft u meerdere aandoeningen of beperkingen dan kunt u door uw huisarts of  een andere specialist worden doorverwezen naar de polikliniek ouderengeneeskunde.

De combinatie van ouderdom, complexe zorg en de aanwezigheid van verschillende ziekten naast elkaar, maakt oudere patiënten extra kwetsbaar. Veelvoorkomende problemen bij patiënten van zeventig jaar of ouder:

  • Het lopen verslechterd, waardoor risico op vallen ontstaat;
  • Het geheugen kan achteruit gaan;
  • Eenzaamheid of somberheid;
  • Het hebben van meerdere ziekten of klachten tegelijkertijd;
  • Onbegrepen achteruitgang en klachten.

Seniorvriendelijk Ziekenhuis
Als ziekenhuis hebben we bijzondere aandacht voor deze omvangrijke doelgroep. MMC biedt veilige en passende zorg voor ouderen, door een optimale samenwerking van alle afdelingen en door alle zorgverleners. Máxima MC heeft als doel om oudere patiënten in het hele ziekenhuis met speciale zorg en aandacht te omringen. Tijdens een opname borgt het geriatrieteam de zorg voor oudere patiënten, ongeacht het specialisme waar zij mee te maken krijgen. Daarnaast heeft MMC op locatie Eindhoven een moderne polikliniek voor ouderengeneeskunde. Deze polikliniek is bedoeld voor mensen van boven de zeventig jaar die meerdere ziekten of beperkingen hebben waardoor ze in het functioneren worden beperkt. Op de polikliniek vindt onderzoek en behandeling plaats.

Het geriatrieteam draagt naast zorg voor consulten ten aanzien van ouderenvraagstukken, zorg voor onderwijs voor artsen en verpleegkundigen, ontwikkelen en implementeren van richtlijnen en voorlichtingsmateriaal wat betreft kwetsbare ouderen.

Geriatrieteam
Op verschillende verpleegafdelingen zijn geriatrie verpleegkundigen werkzaam. Op alle verpleegafdelingen in het Máxima MC werken verpleegkundigen met aandachtsgebied ouderenzorg. De afdelingen worden ondersteund door het geriatrieteam, de consultatieve dienst voor de oudere patiënten in MMC. Dit team bestaat uit een internist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, ouderenpsychiater en geriatrieverpleegkundigen. Ontmoet hier onze specialisten die werkzaam zijn binnen de ouderengeneeskunde.

Polikliniek ouderengeneeskunde voor anderstaligen en laaggeletterden
De polikliniek ouderengeneeskunde van Máxima MC is één van de vijf ziekenhuizen in Nederland die onderzoek naar het geheugen kan uitvoeren bij anderstaligen, of die de Nederlandse taal niet (volledig) machtig zijn. Ook zijn er testmogelijkheden voor laaggeletterden. De polikliniek ouderengeneeskunde beschikt over speciale testen waardoor de patiënt op zijn of haar eigen niveau of eigen taal wordt getest. Hierdoor kan er een betrouwbare diagnose gesteld worden en is het mogelijk om de meest passende zorg te organiseren.

Bij de screening van anderstaligen is er, indien nodig, een tolk beschikbaar.

Folders
Polikliniek ouderengeneeskunde