Geheugenproblemen

Bij geheugenproblemen wordt informatie minder goed opgeslagen in de hersenen of kan de informatie later niet meer teruggehaald worden.

Oorzaak

Geheugenproblemen en de oorzaak ervan kunnen zeer divers zijn. Denk aan (beginnende) dementie, geheugenstoornissen door medicatie, vitaminegebrek, stofwisselingsziekten of geheugenklachten na bijvoorbeeld een ongeval.

Klachten

De belangrijkste klacht bij geheugenproblemen is vergeetachtigheid: het vergeten van gebeurtenissen, afspraken, namen en in de war raken met de dagen.

Onderzoek

De verantwoordelijke specialisten doen in één dagdeel onderzoek naar de oorzaak van uw geheugenproblemen. De volgende onderzoeken worden gedaan:

  • MRI-scan van de hersenen
  • Bloedonderzoek
  • Lichamelijk onderzoek
  • Gesprek met de behandelend arts (neuroloog, neuropsycholoog, internist ouderengeneeskunde en/of geriater)
  • Geheugentesten (neuropsychologisch onderzoek)

Als uw geheugenproblemen worden onderzocht, wordt u gevraagd een bekende mee te nemen. Aan deze persoon worden vragen over u gesteld.

Behandeling

De behandeling van geheugenproblemen is sterk afhankelijk van de uitslag van het onderzoek. Is er bijvoorbeeld dementie vastgesteld dan wordt u meestal doorgestuurd naar de geheugenverpleegkundige. Zij geeft begeleiding en advies. Soms is aanvullend onderzoek nodig of krijgt u medicatie.

Geheugenpolikliniek

Máxima Medisch Centrum heeft een geheugenpoli, een speciale polikliniek voor mensen met geheugenproblemen. Binnen deze geheugenpoli werken de neuroloog, neuropsycholoog, internist ouderengeneeskunde, geriater, psychiater en geheugenverpleegkundige nauw samen. Voor een bezoek aan de geheugenpolikliniek heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Afhankelijk van de aard van uw klachten en uw leeftijd bepaalt de huisarts of u voor onderzoek wordt verwezen naar het specialisme neurologie of het specialisme ouderengeneeskunde. Iedere dinsdagochtend wordt er een spreekuur gehouden voor mensen met dementie of andere geheugenklachten.

Voorbereiding afspraak

  • Laat een familielid of iemand die goed op de hoogte is van uw leven en leefgewoonten, meekomen naar de afspraken. Ook deze persoon vult vragenlijsten in.
  • Denk vooraf na over vragen en eventuele problemen die u heeft. Schrijf deze zonodig thuis al op.
  • Neem een overzicht van uw medicatie mee.
  • Neem uw servicepas mee.

Uitslag

Een week na deze onderzoeken bespreekt de behandelend arts met u de uitslag en stelt een behandeling voor. Mogelijk vindt nog aanvullend onderzoek plaats op een nader te bepalen datum.