Geheugenproblemen

Bij geheugenproblemen wordt informatie minder goed opgeslagen in de hersenen of kan de informatie later niet meer teruggehaald worden. Hierdoor kan iemand vergeetachtig of dement worden. Dit zijn twee verschillende dingen. Bij vergeetachtigheid kan iemand zich tijdelijk iets niet meer herinneren. Bij dementie kan iemand de informatie die hij of zij in het geheugen zoekt echt niet meer vinden. Deze persoon krijgt steeds grotere geheugenproblemen welke ook invloed heeft op het dagelijks leven.

Oorzaak

Geheugenproblemen en de oorzaak ervan kunnen zeer divers zijn. Denk aan (beginnende) dementie, geheugenstoornissen door medicatie, vitaminegebrek, stofwisselingsziekten of geheugenklachten na bijvoorbeeld een ongeval. Maar ook kunnen stemmingsklachten of psychiatrische ziekten zorgen voor geheugenproblemen.

Klachten

Indien u (of uw naaste) geheugenproblemen krijgt, kan u door de huisarts verwezen worden naar de geheugenpolikliniek. Afhankelijk van onder andere de leeftijd, maar ook in combinatie met eventuele andere aandoeningen komt u dan terecht op deze geheugenpolikliniek binnen ouderengeneeskunde of neurologie.

Onderzoek

Indien u verwezen wordt naar de geheugenpolikliniek van de polikliniek ouderengeneeskunde, wordt geprobeerd alle benodigde onderzoeken zo te bundelen dat u maar twee keer naar het ziekenhuis hoeft te komen. De volgende onderzoeken worden meestal gedaan:

 • Bezoek 1 (3 uur):
  • Neuropsychologisch onderzoek door één van onder neuropsychologen;
  • Afnemen van vragenlijsten bij mantelzorger voor patiënt;
  • Scan van de hersenen, dit kan een CT-scan of een MRI-scan zijn.
 • Bezoek 2 (1,5 uur):
  • Gesprek met behandelend arts (klinische geriater of internist ouderengeneeskunde);
  • Lichamelijk onderzoek door behandelend arts;
  • Uitslaggesprek met behandelend arts;
  • Nagesprek met geriatrieverpleegkundige.

Als uw geheugenproblemen worden onderzocht, wordt u gevraagd een goede bekende mee te nemen. Aan deze persoon worden vragen over u gesteld.

Behandeling

Afhankelijk van de uitslag wordt een vervolgplan met u of uw naaste gemaakt. Indien er inderdaad sprake blijkt van dementie zal in sommige gevallen gestart worden met medicatie waarvoor u in het ziekenhuis onder controle blijft, maar in andere gevallen zal de verdere begeleiding overgedragen worden aan een zorgtrajectbegeleider. Soms blijkt het ook nodig om verder onderzoek te doen of andere begeleiding te bieden.

Voorbereiding afspraak

 • Laat een familielid of iemand die goed op de hoogte is van uw leven en leefgewoonten, meekomen naar de afspraken. Ook deze persoon vult vragenlijsten in.
 • Denk vooraf na over vragen en eventuele problemen die u heeft. Schrijf deze zonodig thuis al op.
 • Neem een overzicht van uw medicatie mee.
 • Neem uw servicepas mee.

Uitslag

Een week na deze onderzoeken bespreekt de behandelend arts met u de uitslag en stelt een behandeling voor. Mogelijk vindt nog aanvullend onderzoek plaats op een nader te bepalen datum.