Valpreventie

Ergotherapie

Veelvuldig vallen of zonder duidelijke reden vallen zijn klachten die bij ouderen regelmatig voorkomen. Vaak heeft dit grote gevolgen, zoals een gebroken heup of pols. Valpreventie kan deze klachten voorkomen.

Oorzaak

Mobiliteitsklachten worden meestal veroorzaakt door aandoeningen aan het bewegingsapparaat, verslechterde motoriek, een eerdere val en afgenomen spierkracht.

Behandeling

Valpreventie richt zich op het voorkomen van een val. De ergotherapeut geeft u hierover advies en leert u nieuwe vaardigheden/gewoontes aan. De behandeling kan verder nog bestaan uit het gebruik van hulpmiddelen.