Correctie bovenoogleden

Door een huidoverschot van uw bovenoogleden, kunt u klachten krijgen als vermoeide of zware ogen, hoofdpijn of branderige ogen. Bij een ernstig huidoverschot wordt het blikveld beperkt. Ook kan het zijn dat het teveel aan huid u gewoon stoort, zonder dat er sprake is van bovengenoemde klachten.

Ook de stand van de wenkbrauwen beïnvloedt het huidoverschot van de bovenoogleden. Soms is het daarom noodzakelijk de ingreep te combineren met de wenkbrauwlift.

Behandeling

Vlak vóór de operatie tekent de plastisch chirurg op uw oogleden het operatiepatroon af. Er wordt een reepje huid en een deel van de verslapte spier van de bovenoogleden weggehaald. Indien noodzakelijk wordt dit gecombineerd met het verwijderen van het teveel aan vetweefsel. Vervolgens wordt de huid weer gehecht. Hierna krijgt u kleine pleistertjes op de wond.

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 45 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Patiënten kunnen na de operatie vrijwel altijd gewoon zien. Er wordt geen verband aangebracht. U mag vlak na de operatie meteen weer naar huis. Over het algemeen is de ingreep weinig belastend. De resultaten zijn meestal goed. De littekens komen precies in de plooi van de bovenoogleden te zitten. Meestal is er na enige tijd van de littekens weinig meer te zien.

risico’s

  • Soms komt na deze ingreep een meer dan normale bloeding voor. Dit is meestal niet ernstig (er ontstaat een forse blauwe plek). Het duurt dan wel langer voordat het normale uiterlijk is hersteld.
  • Er kan een met vocht gevulde holte ontstaan in het litteken. Dit komt zelden voor en kan operatief worden gecorrigeerd.
  • Direct na de operatie kan het zijn dat het oog net niet geheel gesloten kan worden. Dit herstelt zich vanzelf. Soms zijn oogdruppels noodzakelijk om uitdrogen van het oog te voorkomen.
  • Tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de bovenoogleden).
  • lelijke littekengenezing.

Kosten

De kosten van een correctie van de oogleden worden soms door de ziektekostenverzekering vergoed, maar komen meestal voor uw eigen rekening.