Correctie onderoogleden

Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Meestal wordt dit veroorzaakt door het slapper worden van de huid en de spieren rondom het oog, of door vet- en/of vochtophoping onder het oog. Dit kan de plastisch chirurg corrigeren met een onder-ooglidcorrectie. Correctie van de onderoogleden is een ingreep die wat uitgebreider is dan correctie van de bovenoogleden.

Behandeling

De operatie kan plaatsvinden onder algehele narcose of plaatselijke verdoving. De operatie vindt meestal onder plaatselijke verdoving plaats. Bij een plaatselijke verdoving mag u vlak na de operatie naar huis. Als de operatie onder algehele narcose plaatsvindt, blijft u een dag in het ziekenhuis.

De huidsnede wordt gemaakt vlak onder de wimpers van het onderooglid. Deze loopt door tot ongeveer anderhalve centimeter buiten de buitenste ooghoek, afhankelijk van de hoeveelheid huidoverschot. Tevens wordt het teveel aan vetweefsel verplaatst of weggenomen. De huid wordt hierbij meestal naar de zijkant toe strak getrokken. Daarna wordt de overtollige huid verwijderd.
De operatie duurt ongeveer een uur.

Soms kan een goed resultaat worden bereikt door alleen het teveel aan vet te verwijderen. Dit kan worden verricht zonder uitwendig zichtbaar litteken, maar is slechts in zeer beperkte situaties mogelijk.

Risico’s

  • Lelijke littekengenezing.
  • Tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de onderoogleden).
  • Soms komt na deze ingreep een meer dan normale lekkage van bloed voor. Dit is meestal niet ernstig (er ontstaat een forse blauwe plek). Het duurt dan wel langer voordat het normale uiterlijk is hersteld.
  • Er kan een met vocht gevulde holte (epitheelcyste) ontstaan in het litteken. Dit komt zelden voor en kan operatief worden gecorrigeerd.
  • Soms komt de binnenzijde van het ooglid na de operatie niet meer tegen de oogbol aan. Dit veroorzaakt tranenvloed en irritatie van het ooglid. Deze complicatie wordt ‘ectropion’ genoemd. Meestal gaat dit vanzelf over. Een enkele keer is echter een nieuwe operatie noodzakelijk.

Na de behandeling

Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Patiënten kunnen na de operatie vrijwel altijd gewoon zien. Er wordt geen verband aangebracht.

Kosten

Een operatie ter correctie van de onderoogleden en de kosten van eventuele complicaties worden vrijwel nooit door uw ziektekostenverzekering vergoed.