Over slaapcentrum

Onze aandacht gaat uit naar stoornissen van de ademhaling die afhankelijk zijn van de slaap. Het obstructief slaapapneusyndroom (osas) en het centraal slaapapneusyndroom (csas) zijn daar voorbeelden van. Wij hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het feit dat deze ziektebeelden zelden op zichzelf staan. Heel vaak gaan deze syndromen samen met hoge bloeddruk, suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. In ons slaapcentrum onderzoeken we deze verschijnselen dan ook multidisciplinair: longarts, keel-, neus-, oor-arts, neuroloog en kaakchirurg werken daarbij nauw samen. Binnen ons ziekenhuis is uitgebreid persoonlijke aandacht en vindt er persoonlijke begeleiding plaats.