Over het slaapcentrum

In het slaapcentrum gaat de aandacht uit naar stoornissen van de ademhaling die afhankelijk zijn van slaap. Het obstructief slaapapneusyndroom (osas) en het centraal slaapapneusyndroom (csas) zijn daar voorbeelden van.

Wij hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het feit dat deze ziektebeelden zelden op zichzelf staan. Heel vaak gaan deze syndromen samen met hoge bloeddruk, suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. In ons slaapcentrum onderzoeken we deze verschijnselen dan ook multidisciplinair: longarts, keel-, neus-, oor-arts, neuroloog en kaakchirurg werken daarbij nauw samen. Binnen ons ziekenhuis krijgt u uitgebreid persoonlijke aandacht en vindt er persoonlijke begeleiding plaats.

Wij plannen onderzoek en consulten zoveel mogelijk achter elkaar in. De slaaponderzoeken vinden plaats buiten kantooruren, zodat uw werk, studie en andere activiteiten overdag gewoon door kunnen gaan.

Behandelteam

Ontmoet hier onze specialisten die werkzaam zijn in het slaapcentrum.