Liesbreuk herstel zonder mat (mesh)

Artsen adviseren bijna altijd een operatie met een matje (mesh), zoals de richtlijn adviseert. Daarmee is de kans dat de liesbreuk terugkomt namelijk aanzienlijk kleiner. Sommige patiënten willen, om uiteenlopende redenen, absoluut geen matje. Het is te adviseren deze mogelijkheid met uw chirurg te bespreken en samen de afweging te maken om de liesbreuk met of zonder matje te opereren. De specialist bepaalt dan of u in aanmerking komt voor de Shouldice-operatie (liesbreukherstel zonder mat). In plaats van een matje wordt er bij deze behandeling gebruikgemaakt van uw eigen weefsel. Deze operatie wordt niet in ieder ziekenhuis gedaan, maar wordt bij SolviMáx / Máxima MC wel aangeboden.

Een herstel zonder mesh is niet aan te raden bij de volgende risicogroepen:

  • Actieve rokers
  • Patiënten >70 jaar
  • Patiënten met een verwijde lichaamsslagader (aneurysma van de aorta)
  • Patiënten met een bekende bindweefsel (collageen) aandoening