17 september 2017

LACNES: chronische pijn in de flank

Chronische pijn in de flank wordt vaak toegeschreven aan een gevolg van orgaanlijden, zoals nier-, galsteen- of darmziekten. Flankpijn kan echter ook veroorzaakt worden door zenuwbeknelling. Arts-onderzoeker Robbert Maatman deed onderzoek naar deze vorm van chronische flankpijn.

“Op onze SolviMáx pijnpoli is inmiddels een brede ervaring met chronische buikwandpijn en liespijn opgedaan. Bij vermeende ACNES patiënten wordt met enige regelmaat zenuwpijn in de flank gediagnosticeerd. In tegenstelling tot ACNES patiënten is er bij hen geen sprake van pijn aan de voorzijde van buik, maar aan de zijkant van het lichaam. Dit is het gebied tussen de oksel en het bekken. Uit ons onderzoek blijkt dat het gaat om een zenuwbeknelling, net als bij ACNES. Met injectietherapie kunnen we een groot deel van deze patiënten eenvoudig helpen. Een belangrijke vervolgstap is het officieel vastleggen van deze diagnose, onder de naam LACNES (Lateral Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome), zodat patiënten met deze klachten optimaal geholpen kunnen worden. Daarnaast willen we in de toekomst onderzoek doen naar een lokale operatie bij patiënten die onvoldoende baat bij injectietherapie hebben.”