Over spoedzorg

De spoedzorg van Máxima MC is geconcentreerd op locatie Veldhoven. Hier zijn een Spoedeisende Hulp (SEH) en Eerste Hart Hulp (EHH) die 24 uur per dag geopend zijn. Een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staat klaar om u te helpen.

Acute Opname Afdeling

Soms vindt de specialist uw situatie bij aankomst op de SEH zo ernstig dat u één of meerdere nachten in het ziekenhuis moet blijven. U komt dan op de Acute Opname Afdeling (AOA) terecht, waar u onderzocht en behandeld wordt. Op de AOA verblijft u maximaal 48 uur.

Intensive Care

Als u extra bewaking en/of extra zorg en ondersteuning nodig hebt van bijvoorbeeld ademhaling of bloeddruk wordt u opgenomen op de Intensive Care (IC).

Acute interne geneeskunde

Bij een acute interne aandoening is meestal direct specialistische hulp nodig. We spreken dan van acute interne geneeskunde. De internist acute geneeskunde werkt nauw samen met verschillende zorgverleners binnen de spoedzorg. Een belangrijk deel van het werk speelt zich dan ook af op de Spoedeisende Hulp. Enkele voorbeelden van acute interne ziekteverschijnselen en aandoeningen:

Traumatologie

Bij letsel na een ongeval wordt u behandeld door een traumatoloog: een chirurg of een orthopeed, gespecialiseerd in traumatologie ofwel ongevalchirurgie. Vaak is er sprake van meerdere, complexe problemen. Dit maakt een goede samenwerking tussen verschillende disciplines in het ziekenhuis belangrijk. In MMC werken chirurgen, orthopeden, gipsmeesters, revalidatieartsen, radiologen, anesthesisten en SEH-artsen nauw samen. MMC heeft het predicaat Traumacentrum level 2. Dit houdt in dat patiënten met zwaardere en/of complexere verwondingen naar ons ziekenhuis worden gebracht.