Galblaasontsteking

De galblaas is een klein peervormig orgaan dat aan de onderzijde van de lever ligt, rechtsboven in de buik. Wanneer de galblaas ontstoken is moet deze met een operatie verwijderd worden.

De belangrijkste functie van de galblaas is het opslaan van gal, een vloeistof die belangrijk is voor de vertering van vetten. Wanneer de galblaas is verwijderd, wordt die functie overgenomen door de lever en de galgangen.

Symptomen

Bekende klachten van een galblaasontsteking zijn: hevige pijn rechtsboven in de buik en soms met uitstraling naar de schouder, misselijkheid, braken, koorts en ontkleurde urine of ontlasting.

Oorzaak

Een ontstoken galblaas ontstaat vrijwel altijd door galstenen. Zo’n galsteen kan de af- en aanvoer van gal naar de galblaas afsluiten, waardoor een ontsteking ontstaat. Bij slechts 5% van de mensen met een galblaasontsteking is er een andere oorzaak, zoals een zware verwonding of verbranding.

Onderzoek

Met bloedonderzoek wordt bekeken of er sprake is van een ontsteking en/of een verminderde afvoer van gal. Daarnaast wordt de galblaas door middel van echografie onderzocht. Op een echo is te zien of er galstenen aanwezig zijn en of de wand van de galblaas verdikt is. Dit laatste is een teken van een ontsteking. Soms wordt met andere röntgenmethoden aanvullend onderzoek gedaan.

Behandeling

De galblaas wordt via een kijkoperatie of met een openbuikoperatie verwijderd. Bij laatstgenoemde wordt een snee van 10 tot 15 centimeter gemaakt, van waaruit de galblaas wordt weggehaald.