28 januari 2021

Informatie over coronavirus voor zwangeren

View this page in english

Laatste update 6 april 2021

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus met betrekking tot uw zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

De zijingang is gesloten. U loopt via de hoofdingang en volgt de bewegwijzering naar:

  • route 1: polikliniek
  • route 105: kraamsuites

Informatie over Corona en zwangerschap voor mensen met leesproblemen

Ben ik besmet met het coronavirus / wat zijn klachten van het virus?
Op de website van het RIVM ziet u de actuele adviezen. Deze adviezen gelden ook voor u als zwangere. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Corona-vaccinatie rondom de zwangerschap en kraambed
Op de website van de NVOG vindt u de actuele richtlijn rondom de corona-vaccinatie bij een zwangerschap en bij borstvoeding. Heeft u zorgen of vragen over dit onderwerp, bespreek dit dan met uw gynaecoloog.

Zwangerschap

Ik ben zwanger en heb binnenkort een afspraak in het MMC. Gaat mijn afspraak door?
Het ziekenhuis neemt contact met u op als uw afspraak niet doorgaat. Heeft u klachten zoals, verkoudheid, koorts of hoesten of benauwdheid?:

  • Bel de poli op 040-8888380 en meld uw klachten aan de telefoniste
  • U krijgt te horen of u wel of niet moet komen. Als u naar de poli komt, spreekt uw behandelaar met u af hoe de komende afspraken zullen verlopen. Als u klachten heeft of als u contact heeft gehad met een corona-patiënt, dan krijgt u specifieke instructies van de telefoniste.

Het is belangrijk dat u komt op het afgesproken tijdstip, dus niet te vroeg en zeker niet te laat. Zo zorgen we er samen voor dat u niet lang hoeft te wachten en iedereen in de wachtkamer 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Vanaf binnenkomst en tijdens het gehele bezoek aan het ziekenhuis draagt u een mondkapje.

MMC heeft contact met mij opgenomen en mijn afspraak gaat niet door, wat nu?
Zorg ervoor dat u zelf uw afspraken in de gaten houdt. Neem contact op indien een afspraak geannuleerd wordt en u twijfels heeft over de frequentie of het moment van de volgende controle.

Kan ik zelf mijn afspraak afzeggen?
Het ziekenhuis neemt contact met u op als uw afspraak niet doorgaat. Bij twijfel belt u naar de poli. Let op: verminder het aantal prenatale policontroles niet zelfstandig, zonder overleg.

Mag ik iemand meenemen naar mijn afspraak?
Bij de 20 weken echo of het GUO (extra uitgebreide zwangerschapsecho) of een versiepoging, is uw partner welkom in MMC, mits hij of zij geen klachten heeft zoals: verkoudheid, koorts, hoesten of benauwdheid. Helaas is het niet bij alle consulten mogelijk om iemand mee te nemen. We stimuleren de mogelijkheid voor uw partner om via beeldbellen bij het consult aanwezig te zijn. Heeft u een controle-afspraak op de polikliniek gynaecologie? Dan komt u bij voorkeur alleen. Is het toch noodzakelijk dat u iemand meeneemt, dan kunt u dit voorafgaand aan uw consult aanvragen bij de poli. Als het te druk wordt in de wachtkamer vragen we de partner om de wachtkamer te verlaten en om buiten het ziekenhuis te wachten. Dit in verband met het houden van 1,5 meter afstand in de wachtkamer.

Het meebrengen van kinderen is niet toegestaan. Bij spoedzorg of uw bevalling mag u één iemand meenemen naar het ziekenhuis. Diegene mag niet verkouden zijn, niet hoesten en geen koorts of last van benauwdheid hebben.

Ik heb een 20 weken echo of GUO (extra uitgebreide zwangerschapsecho);
Uw partner mag aanwezig zijn bij dit echo-onderzoek, mits hij of zij geen klachten heeft zoals: verkoudheid, koorts, hoesten of benauwdheid.
Ook voor dit bezoek aan MMC geldt dat u contact met ons moet opnemen als u klachten van verkoudheid, koorts, hoesten of benauwdheid heeft. In overleg met uw behandelend arts wordt besloten of het onderzoek wordt uitgesteld of dat u toch moet komen. U ontvangt dan instructies hierover vanuit MMC.

Samen zwanger bijeenkomsten
Vanwege de coronacrisis zijn alle bijeenkomsten in ons ziekenhuis tijdelijk geannuleerd en daarmee ook de maandelijkse ‘Samen Zwanger’ bijeenkomsten. Als tijdelijke vervanging hiervoor kunt u de video ‘Samen Zwanger’ bekijken.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data, zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Het is voor zwangeren extra belangrijk om zich te houden aan de algemene regels van social distancing om het risico op infectie te verkleinen.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route.

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Bevalling

Ik moet bevallen in MMC
Als de bevalling zich aandient belt u de kraamsuites 040-8889551. Er wordt gevraagd of u koorts heeft, of u moet hoesten of verkouden bent of last heeft van benauwdheid. Als uw partner deze klachten heeft, meldt u dit ook. U krijgt specifieke instructies van de verpleegkundige.

De bevalling vindt plaats op de kraamsuites. U mag uw partner meenemen naar het ziekenhuis. Uw partner mag altijd bij de bevalling zijn, ook al heeft hij of zij klachten. Naast de partner mag er in principe één extra persoon bij de bevalling aanwezig zijn (zorgverleners uitgezonderd). Dit kan bijvoorbeeld een familielid, geboortefotograaf of een doula zijn.

Moet ik een mondkapje dragen tijdens de bevalling?
Nee, tijdens het bevallen hoeft u geen mondkapje te dragen. Bij binnenkomst en gedurende het gehele bezoek aan het ziekenhuis draagt u een mondkapje. Tijdens de bevalling hoeft u het mondkapje niet te dragen. Uw partner draagt wel een mondkapje.

Ik krijg een geplande keizersnede
De keizersnede is met u afgesproken. Ook hier gelden de regels voor bezoek zoals eerder beschreven. Ook nu meldt u als u koorts heeft, of u moet hoesten of verkouden bent of last heeft van benauwdheid.

Badbevalling
Badbevallingen zijn op dit moment alleen toegestaan als u geen klachten heeft zoals: verkoudheid, koorts, hoesten of benauwdheid.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundige wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de periode dat u ziek bent een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie meer dan 24 uur geleden is, vervalt dit advies.

Kan ik nog wel poliklinisch bevallen?
Ja, dit is onveranderd mogelijk. De geboortezorg wordt nauw afgestemd tussen MMC en de eerstelijns verloskundigen. Zou dit in de toekomst veranderen dan wordt dat hier en op ZiZo Brabant bekendgemaakt.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Kraamtijd

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?
Ja, COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkapje en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. U krijgt hierover schriftelijke instructies mee vanuit het ziekenhuis. In deze folder vindt u aparte informatie over thuisisolatie en borstvoeding als u corona-patiënte bent.

Wat is het risico voor mijn pasgeboren baby?
De ziekte is overdraagbaar door lichamelijk contact. Hygiënemaatregelen zijn opnieuw heel belangrijk.

Kraambezoek in MMC
We begrijpen heel goed dat u de nieuwgeborene wilt laten zien aan de wereld. In verband met de huidige coronamaatregelen, zijn op dit moment alleen de partner en eventuele andere kinderen uit het gezin welkom om op kraambezoek te komen in het ziekenhuis. In bijzondere situaties kan een uitzondering worden gemaakt voor overig bezoek. Bespreek dit vooraf met uw zorgverlener.

Krijg ik kraamzorg als ik een infectie met COVID-19 heb?
Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van beschermingsmaterialen voor de kraamverzorgende. Het is mogelijk dat u geen kraamzorg krijgt. Bij ontslag houdt het ziekenhuis hier rekening mee. In deze folder (van kraamzorg Voor De Allerkleinste) leest u extra informatie over de eerste uren thuis met uw baby. U ontvangt van het ziekenhuis specifieke informatie over kraambed en thuisisolatie.

U belt naar het spoednummer 040-888 9551 bij:

  • benauwdheid
  • koorts >38 graden
  • minder leven na 23 weken zwangerschapsduur
  • vaginaal bloedverlies
  • vruchtwaterverlies
  • regelmatige contracties

Wanneer ernstigere symptomen optreden of het herstel is vertraagd (langer dan 6 dagen), kan dit een teken zijn van een ernstigere infectie die meer zorg vereist. Dan is het advies om contact op te nemen met huisarts of wanneer u onder controle bent, met de gynaecoloog.

Heeft u een spoedeisende klacht gerelateerd aan uw zwangerschap maar niet aan het coronavirus? Neem dan contact op via het spoednummer 040-8889551.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)