22 maart 2022

Topklinische erkenning behandeling myomen (vleesbomen)

De behandeling van vrouwen met myomen (vleesbomen) in Máxima MC (MMC) is landelijk erkend op topklinisch niveau. Dit betekent dat er sprake is van excellente patiëntzorg, opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek door de betrokken artsen. De erkenning is vastgelegd in het Topklinisch Zorgregister.

“Voor patiënten betekent dit concreet dat MMC voor de behandeling van myomen de beste zorg levert,” zegt Prof dr Marlies Bongers, gynaecoloog MMC. “Bovendien”, zegt zij, “is het woord vleesboom wel akelig, wij praten liever over spierbollen.”

Voor myomen/spierbollen is MMC in deze regio een belangrijk verwijscentrum. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in vele behandelingen voor myomen/spierbollen, met name complexe behandelingen maar ook nieuwe innovatieve veelbelovende behandelingen.

Vanuit heel Nederland worden patiënten hiervoor doorverwezen naar MMC.

Zorgregister

De erkenning is een initiatief van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ). Het zorgregister van deze vereniging biedt transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen en is bedoeld voor zowel patiënten als huisartsen en artsen van doorverwijzende ziekenhuizen. De zorgfuncties in het register zijn beoordeeld door een toetsingscommissie, bestaande uit medische experts en artsen- en patiëntenverenigingen. Het gaat om zorg voor bovengemiddeld complexe aandoeningen. Eerder werd al een aantal andere zorgfuncties van MMC aangemerkt als topklinisch.